Prinsjesdag

De ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vinden dat het kabinet onder de omstandigheden een begrijpelijke begroting heeft gemaakt, maar voor het terugbrengen van groei van de economie is meer nodig.

MKB-Nederland geeft hier een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor ondernemers uit de op Prinsjesdag ingediende begrotingen en het belastingplan 2015. De begrotingen en het belastingplan zullen de komende tijd worden behandeld in het parlement.

Ondernemer uitgelicht

Twitter