Platform zorgtoerisme voor ondernemers in de vrijetijdssector

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) organiseerde op 18 november een werkcongres 'Zorgtoerisme' over de mogelijkheden en kansen op het gebied van zorgtoerisme voor toeristische/recreatieve ondernemers en gemeenten.

Er was veel belangstelling, daarom richt NHN een platform op om kennis uit te wisselen en in contact te komen met mogelijke samenwerkingspartners. Onder zorgtoerisme worden alle vormen van toerisme verstaan van mensen met een zorgbehoefte. Voorbeelden zijn bezoekers met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen die na een ziekenhuisopname willen herstellen of hotelgasten die dagelijks medische zorg nodig hebben, zoals een nierdialyse.

Als ondernemers zich (ook) richten op zorgtoerisme, kunnen bezoekersaantallen en daarmee omzet worden vergroot. Ondernemers en gemeenten willen dit verder uit werken en hebben NHN gevraagd de regie in deze ontwikkeling op zich te nemen. NHN gaat daarvoor een platform oprichten om kennis uit te wisselen en in contact te komen met partijen en ondernemers die willen samenwerken binnen dit thema. Daarnaast zorgt NHN ervoor dat informatie over de toegankelijkheid van een bestemming voor zorgtoerisme beter ontsloten wordt.

Bent u actief in de toeristische sector en wilt u meer weten over dit onderwerp of een rol spelen in het platform? Neem dan contact op met Tineke van Schaik van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord via 072-5195774.

Ondernemer uitgelicht

Twitter