Planet Texel

Ruim honderd Texelaars bezochten afgelopen vrijdag (de 13e) de Planet Texel expositie in de Kunsthal Rotterdam. Tijdens de zesde editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is daar een Texel Paviljoen ingericht waar de Planet Texel plannen zichtbaar zijn. Deze plannen werden in april ook al gepresenteerd in Cinema Texel en gaan over de her-ontwikkelingsmogelijkheden van o.a. Dorpsstraat De Koog, natuurgebied Waal en Burg, de haven en dijken van Oudeschild, en duurzame landvisserij bij Nieuweschild.

De burgemeester, wethouder Hercules, raadsfracties en ambtenaren waren meegereisd en ook vertegenwoordigers van de provincie, waterschappen en natuurorganisaties waren aanwezig. In de middag was er een discussieprogramma over de concrete ontwikkelingsmogelijkheden die de architecten van Planet Texel hadden gepresenteerd. Er bleek opvallend veel animo van overheden en beheerorganisaties om mee te werken aan het omzetten van deze toekomstplannen in uitvoeringsprogramma’s.

Michel Gregoire van TOP discussieerde met vertegenwoordigers van de Nederlandse waterschappen over een dijkvariant bij Oudeschild die de verbinding tussen de haven en Heemskerckstraat mogelijk maakt. Hoewel aanvankelijk de hakken in het zand gingen omdat de dijkversterkingsprogramma’s al in het uitvoeringsstadium komen, werd toch een mogelijheid gezien om deze dijkvariant in de tweede versterkingsfase te overwegen. Vanuit een toeristisch perspectief zou een dergelijke dijkontwikkeling Oudeschild aantrekkelijker kunnen maken.

Er werd ook veel aandacht besteed aan het revitaliseren van de Dorpsstraat in De Koog. Dat is mogelijk als ondernemers het willen, als er financiering gevonden wordt en als het plan in fases kan worden uitgevoerd. Stichting Duindorp werkt aan een voorstel voor een gefaseerd revitaliseringsplan.

Imares, NIOZ, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waren allen betrokken bij de discussie over duurzame energievormen, landvisserij en zilte teelten in het wadgebied bij Nieuweschild. De gemeente heeft het Planet Texel project meegefinancierd en na afloop van de Architectuur Biënnale in Rotterdam komt het Texelpaviljoen naar ons eiland. Er wordt nog een tentoonstellingslocatie gezocht. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Planet Texel!

Ondernemer uitgelicht

Twitter