Parkeren op Texel

Op 18 februari sprak de Raad over het Plan van Aanpak Mobiliteit. Hierin staan bijvoorbeeld voornemens over het Texelvignet en parkeren op het eiland. Ambtenaren werkten met belangengroepen aan het plan.

Het is nog niet definitief, wel nam de Texelse Gemeenteraad een paar principebesluiten.

Wat zijn de belangrijkste principebesluiten? 

De gemeente wil het Texelvignet op heel Texel invoeren. Daarnaast heeft de Gemeenteraad zeer positief gereageerd op het advies voor een Mobiliteitsfonds. Hierin komen de inkomsten van het Texelvignet terecht, waarmee de gemeente zaken als de parkeerfaciliteiten, opknappen en uitbreiden van fietspaden en openbaar vervoer betaalt. Let wel: er zijn nog géén definitieve keuzes gemaakt, maar de Raad heeft duidelijk aangegeven welke kant zij op wil.

Eén of twee uur parkeren rond de supermarkten?

Wat niet in Plan van Aanpak / Mobiliteitsadvies stond, maar wel onderwerp van discussie was tijdens de bewuste Raadsvergadering op 18 februari: Verlagen van de parkeertijd rond de supermarkten in de verschillende dorpen van twee naar één uur. Reden van de verlaging: doorstroming op drukke parkeerterreinen verbeteren. Veel ondernemers zijn fel tegen de verlaging. Zij zijn bang zijn dat het een negatief effect heeft op het winkelgedrag van mensen. Zij hopen dat de raad dit signaal meeneemt in haar besluitvorming.

Wat is de lading van een Plan van Aanpak / Advies, politiek gezien?

Michel Gregoire van TOP: “Het is een opsomming van voornemens, gedachten en adviezen van belangenbehartigers en ambtenaren. Voordat het Plan van Aanpak Mobiliteit een daadwerkelijk aangenomen Raadsbesluit is, hebben de Raad en het College nog een aantal stappen te zetten.”

De raad is dus voorstander van betaald parkeren in de buitendorpen. Lyanne Hooijschuur is mede-eigenaar van PLUS Supermarkten in De Cocksdorp en Gerrit Koorn voorzitter van de dorpscommissie. Zij geven hun mening over betaald parkeren en schetsen de dilemma’s rond één of twee uur parkeren. Lyanne: “Voor de ondernemers in het dorp lijkt de maximale parkeerduur een lastig punt, maar voor PLUS is dat iets minder lastig. Twee uur parkeren zou voor een supermarkt prima zijn. Dan houd je de roulatie van parkeerders en is het wellicht makkelijker voor mensen om hun auto kwijt te kunnen. Eén uur lijkt me te kort, de gevolgen kan ik niet overzien.

Ik heb het idee dat het invoeren van betaald parkeren voor het dorp wat minder succesvol zal zijn. De gemeente heeft in overleg met bewoners en ondernemers het dorp anders ingericht. Zodat minder auto's het dorp in gaan en er meer mensen parkeren op de grote parkeerplaats. Op het moment dat je er een tijdsduur aan hangt, zullen er weer meer mensen zijn die hun auto ‘wild’ gaan parkeren. Ik denk bovendien dat door er een maximumduur aan te hangen, het voordeel van onze grote parkeerplaats aan het begin van het dorp een beetje ontkracht wordt. Met bijvoorbeeld markten gaan gasten straks weer tussen de bomen parkeren en langs de hele Langeveldstraat. Met de dorpscommissie en ondernemers hebben we er al veel over nagedacht. Ook de optie om een deel van het terrein onbeperkt parkeren te maken en een ander deel te beperken tot maximaal twee uur parkeren is besproken. In mijn beleving is er bij de aanleg van het terrein aangegeven dat deze parkeerplaats voorlopig geen status betaald parkeren zou krijgen. Nee, dat staat niet in een raadsbesluit, maar naar mijn idee is het wel beloofd, in de trant van ‘voorlopig hoeft hier niet betaald te worden voor parkeren.’”

Parkeren2016Dorpscommissievoorzitter Gerrit Koorn uit De Cocksdorp: “Een belofte om betaald parkeren uit de buitendorpen te houden, heeft de politiek nooit gedaan. In 2008, tijdens de eerste gesprekken over de herinrichting van de dorpsentree en het vernieuwen van de riolering in de dorpsstraat, kwam ook het parkeerterrein aan bod. Zowel Edo Kooiman, de toenmalig wethouder, als de latere wethouder Hennie Huisman heeft geen harde toezeggingen gedaan. Vooral Hennie is meer en meer hints gaan geven dat het betaald parkeerbeleid zich wellicht ook zou uitbreiden naar de dorpen.

Ik sta niet negatief tegenover betaald parkeren in De Cocksdorp, omdat ik denk dat er dankzij de invoering door automobilisten beter wordt nagedacht over het gebruik van de auto. Ik ben niet de enige met dit standpunt. Ook ondernemers hier zien de voordelen ervan. Ja, ook de beperking van één of twee uur begrijp ik, al hoop ik dat de raad beslist om twee uur parkeren rond supermarkten en in de centra te handhaven.

Aan het begin van de invoering van het Texelvignet was voor mij het grootste pijnpunt dat de inkomsten uit het parkeervignet niet geoormerkt werden. Met andere woorden: de gemeente Texel besteedde de gelden aan het dichten van de gaten in de gemeentebegroting. Als ik naar het huidige mobiliteitsadvies kijk, zie ik een hele lijst maatregelen die tegenover de inkomsten staan; fietspaden worden bijvoorbeeld verbreed en uitgebreid. Ook lees ik dat de bermen langs wegen versterkt worden met graskeien en dat er in De Koog een idee ligt om een half ondergrondse parkeerplaats onder een duin te realiseren. Voor betaald parkeren krijgt het eiland iets terug. Als dan ook de prijs van het vignet op het huidige niveau blijft, dan denk ik dat we een prima mobiliteitsplan hebben op Texel.”

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter