Parkeercapaciteit Den Burg onder de loep genomen

Parkeren in Den Burg, het is een probleem waar Texel al jaren mee te maken heeft. De komende jaren moet hier verandering in gaan komen. De gemeenteraad buigt zich de komende periode over dit probleem. Waar het autogebruik toenam met vijftien tot dertig procent, groeide het aantal parkeerplaatsen niet. 

De gemeente maakt bij het analyseren van de parkeerproblematiek gebruik van het zogenoemde ‘vlekkenplan’ dat de pijnpunten moet aangeven. Een deel van de oplossing ligt volgens een aantal ondernemers in het verharden van de ijsbaan. “Daar kun je al snel driehonderd auto’s kwijt”, stelt Sandor Mantje van Winkelhart van Texel. Op het plan dat al eerder op tafel werd gelegd, kwam ook de nodige kritiek. Er zouden veel kinderen spelen op de ijsbaan. “Het veld wordt inderdaad gebruikt door de Jac. P. Thijsseschool, maar echt veel gespeeld wordt er ook niet. Er kan natuurlijk gekeken worden naar een oplossing waarbij er een strook overblijft voor spelende kinderen”, legt Arjen van Diepen (sector detailhandel van TOP) uit. 

efe8cbf1 7cc0 174c 059e a92837adaa7a

Een oplossing die eerder ook al werd genoemd is de herinrichting van het parkeerterrein aan de Vogelenzang (achter de Jumbo) waar nu zo’n 130 auto’s kunnen staan. De parkeerplaats is door de cirkelvormige opstelling allerminst efficiënt ingericht. Toch zorgt een nieuwe invulling hooguit voor tien tot vijftien extra parkeerplaatsen, zo stelt Van Diepen die dit plan al eens liet onderzoeken.

Tekort gegroeid naar 250 plaatsen

Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Den Burg heeft te kampen met een structureel parkeertekort van 250 plaatsen. De oplossing ligt echter niet alleen in het creëren van meer parkeerplaatsen. Door meer fietsenstallingen te realiseren kan het centrum van Den Burg autoluw gemaakt worden, een plan waar Mantje groot voorstander van is. “Toeristen verplaatsen zich steeds meer met E-bikes, elektrische scooters, fietsen en meer van dat soort vervoer. Dat moet je stimuleren, maar dan moeten mensen hun vervoermiddel wel kwijt kunnen. Daarom stel ik voor de skatebaan te verplaatsen naar de plaats van de nieuwe sporthal. Op de plaats waar de skatebaan nu zit, zou dan ruimte voor fietsen kunnen komen. Ook een fietsendek bij de Albert Heijn is een goed idee.”

Meer fietsenstallingen

Om het probleem verder op te kunnen lossen, zijn er nog meer maatregelen. Volgens Van Diepen en Ingmar Moerbeek (eveneens Winkelhart van Texel) valt er ook een hoop te winnen met betere verkeersborden. “In veel plaatsen in Nederland heb je een goed circulatieplan, waarbij een fatsoenlijke P-route wordt aangegeven. Toeristen op Texel weten de route naar de Vogelenzang amper te vinden. Als het vol is, worden bestuurders bovendien de Molenstraat op gestuurd. Dat is niet wenselijk. Digitale borden die aangeven welke kant de supermarkt op is (zowel de Albert Heijn als de Jumbo) en waarop staat of er nog plaatsen vrij zijn, dragen bij aan een betere doorstroming.”

Bouwen moeilijk door parkeerplaatsverplichting

Het oplossen van het parkeergebrek is noodzakelijk voor de toekomst van Den Burg. Nu de vrije plaatsen in de woonwijken veranderen in plaatsen voor vergunninghouders, verdwijnen er nog meer parkeerplekken. “En bouwen wordt ondertussen steeds lastiger. Kijk bijvoorbeeld naar de plaats waar de J’elleboog stond. Als je daar wilt bouwen, moet je ook een minimaal aantal parkeerplaatsen kunnen realiseren voordat je toestemming krijgt. Maar die ruimte is er simpelweg niet”, besluit Mantje. 

Ondernemer uitgelicht

Twitter