Overkanters kijken jaloers naar STIFT

"Dan is er grote heibel in de tent"

"Toen de gemeenteraad besloot €700.000,- uit de reserve van het mobiliteitsfonds te halen voor een sporthal, ging dat met tegenzin. Het zou eenmalig zijn en ik sprak meerdere raadsleden die vonden dat het niet kon. Nu lees ik alweer een paar keer in de media dat er wordt geopperd om de baten van de mobiliteitsreserve vrij te geven om de tekorten op te vullen. Dat kan en mag niet de oplossing zijn." Dat stelt Michel Gregoire namens het Texels Ondernemers Platform (TOP)

In de gemeenteraad wordt gesproken over een toeristentoekomstvisie en ook de financiën met een verwacht structureel begrotingstekort van ruim €2 miljoen is onderwerp van gesprek. "Die gaten moeten ergens gedicht worden, dat begrijpen wij als ondernemer maar al te goed. De vraag is natuurlijk wel hoe je dat gaat doen en bij wie je die inkomsten vandaan gaat halen. Dat kan via de Texelaar, via de toerist of middels een combinatie natuurlijk. De OZB is een heilig huisje voor velen. Als je die ophoogt, schreeuwt iedereen moord en brand. Terwijl je ook zou kunnen stellen dat ook de Texelaar meeprofiteert van de infrastructuur die het toerisme met zich meebrengt. Als je inkomsten wilt genereren via de toerist, zijn er twee knoppen waar de gemeente aan kan draaien: de toeristenbelasting en de baten uit het Texelvignet. Er komt jaarlijks zo'n twee tot twee en een half miljoen binnen via het Texelvignet (de gemeente schatte de totale parkeerinkomsten voor 2018 op €2.862.750 red.), terwijl de potentiële baten bij invoering geraamd werden op zo'n zes miljoen. Je moet je afvragen waar zo'n groot verschil vandaan komt", vertelt Gregoire.

TOP-voorzitter Ronald Biesboer denkt er zo het zijne van. "In hoeverre wordt er goed op gecontroleerd en zijn er geen andere oplossingen mogelijk? Wij zien wel mogelijkheden, daarbij is een nieuwe vorm van parkeerbelasting een optie. Schaf het Texel-e-vignet af. In plaats daarvan reken je een jaarlijkse bijdrage van - laten we zeggen - dertig euro die iedereen met een auto moet betalen. Maakt niet uit of je Texelaar of geen Texelaar bent en of je nu voor een dag komt of dat je er regelmatig bent." Gregoire vult aan: "Er moet uiteraard gekeken worden hoe dit concreet kan worden uitgevoerd. Als de gemeente een klein stukje huurt van TESO zou hier al een nummerbordlezer kunnen worden geplaatst, waarmee mensen vervolgens automatisch een bonnetje krijgen. Dit kan bij diverse parkeergarages in bijvoorbeeld Amsterdam al, de technische mogelijkheden zijn er."

In het coalitie-akkoord bedong Texels Belang dat het betaald parkeren op de strandslagen wordt afgeschaft. Hoewel wethouder Hennie Huisman aangaf dat dit niet komend jaar gaat gebeuren, stelt zij ook dat het een jaar later zeker gaat gebeuren. Het is immers een afspraak die gemaakt is. TOP ziet het met lede-ogen aan en wijst op een aantal kanttekeningen bij deze beslissingen. "Als een ambtenaar een paar oude tekeningen er bij had gepakt, had hij gezien dat de parkeerplaats van de Nikadel in De Koog ook als strandparkeerplaats staat bestemd. En als zij gratis mogen parkeren, kun je er op wachten dat Oudeschild ook vindt dat ze daar recht op hebben. Daarnaast zijn de parkeerplaatsen bij de strandslagen van Staatsbosbeheer. Als de gemeente daar geen parkeergeld int, kan Staatsbosbeheer alsnog zelf een slagboom plaatsen en parkeergeld gaan heffen. Dit is absoluut niet ondenkbaar, te meer niet omdat SBB zelf ook op zoek is naar geld voor onder meer onderhoud aan fietspaden; de gemeente had dit aan hen ook in het vooruitzicht gesteld."

Ook het afschaffen van STIFT werd meerdere malen als bezuinigingsmaatregel genoemd. Vorige week werd bekend dat het college de raad voorstelt om de bijdrage aan de Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel voor één jaar te verlengen, in plaats van de gebruikelijke verlenging van vijf jaren. "Ik hoop echt dat de raad besluit om met vijf jaar te verlengen. Om dit met één jaar te doen is namelijk een heel slecht idee. Bij aanvragen heb je ook te maken met andere financiers en andere subsidiestromen. Dat zijn soms processen van jaren. Als je volgend jaar zou stoppen met STIFT, duurt het afhandelen van lopende zaken nog wel een jaar of vijf zes. De kosten lopen dan dus gewoon door. De gemeente heeft STIFT ook altijd benoemd als economisch vliegwiel, waarbij de bijdrage van STIFT wel keer acht of negen wordt vermeerderd via andere geldstromen. STIFT genereert dus geld. Vanwege dit fonds hebben wij destijds ingestemd met een verhoging van de toeristenbelasting. Als de gemeente STIFT besluit af te schaffen is er grote heibel in de tent. Dat is geen dreigement, maar STIFT is van enorm belang voor het eiland en het toerisme en wij zullen als TOP alles doen wat binnen onze macht ligt om STIFT te behouden. Het instemmen met een verhoging voor STIFT was geen cadeautje van de ondernemers, het was het nemen van onze verantwoordelijkheid. Maar dat kun je niet tegen de afspraken in zo maar afpakken. Uiteraard hopen wij onze bijdrage te kunnen leveren door in gesprek te blijven met het college."

"In plaats van gaten te dichten met geld dat goed besteed wordt, zou de gemeente kritisch moeten kijken naar het uitgavepatroon. Het één na het andere project valt duurder uit. Een sporthal van rond de negen miljoen, is dat nu echt nodig? En van welk geld wil je de Postweg verbreden? Ik zou die weg eerst reconstrueren. Je moet niet vergeten dat het economisch erg goed gaat in Nederland en toch zitten we al met een structureel tekort. Hoe moet dat als volgend jaar ineens de economie instort, of het gewoon eens wat minder gaat. Ik mis visie, er wordt teveel ad hoc besloten", stelt Biesboer.

Gregoire vult aan: "Mensen willen de auto mee, dat is een pré. Vroeger kwamen ze per verblijfsperiode met gemiddeld anderhalve auto, nu met drie. Bovendien is die verblijfsperiode korter. We willen allemaal niet meer autodrukte en dus moet je ook aansturen op een gedragsverandering. Als mensen met de auto komen, zou het mooi zijn als die vervolgens bij het huisje blijft staan. En als mensen op bezoek komen bij vakantiegangers, waarom dan niet die mensen van de boot halen in plaats van met de auto over? Ook goed openbaar vervoer helpt bij het terugdringen van de autodruk, net als goede parkeerfaciliteiten in Den Helder. Maar het is niet zo eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen."

Ondernemer uitgelicht

Twitter