Opzeggen en stilzwijgend verlengen

Uw TOP lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 januari stilzwijgend verlengd, tenzij u voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk aangeeft dat u dit niet wilt.

Nu krijgt TOP daar wel eens vragen over, omdat de landelijke regelgeving rond tussentijds opzeggen en stilzwijgend verlengen is veranderd per 1 december 2011. Voor het opzeggen van het lidmaatschap van een vereniging geldt echter het verenigingsrecht, waarbij de bepalingen in de statuten van de vereniging leidend zijn. De statuten vindt u op het besloten ledengedeelte van onze website. Uw inloggegevens staan op uw jaarlijkse factuur en kunnen bij het secretariaat opgevraagd worden.

Ondernemer uitgelicht

Twitter