Oproep om motie 'bevriezing besluit toeristenbelasting' te ondersteunen

Op woensdagavond 19:30 uur wordt een motie over de toeristenbelasting behandeld in de raadsvergadering. Wij roepen iedereen op naar de raadsvergadering te komen om daarmee steun voor deze motie te laten blijken!

TOP heeft de afgelopen week met leden van college en politiek gesproken over het besluit de toeristenbelasting nu al vast te stellen. Inmiddels weten we dat er een motie komt die oproept tot het realiseren van bezuinigingen. Wij zouden het enorm waarderen als, in het verlengde daarvan het besluit over het toeristenbelastingtarief en –systematiek ‘bevroren’ wordt. Hierdoor kan de logiessector in gesprek blijven met college en raad om tot de best mogelijke tariefstelling en systematiek te komen.

Laat je steun aan deze motie blijken door naar de raadsvergadering te komen op:

Woensdagavond 10 juli, 19:30 uur op het Gemeentehuis in Den Burg

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht graag kunt u contact opnemen met Michel Gregoire, Manager Texels Ondernemers Platform TOP (06-83252960).

De motie in het kort

De motie is ingediend door de VVD en zij luiden de motie in met de volgende tekst: "Al jaren is sprake van een soort ‘gentleman’s agreement’: de raad stelt het tarief toeristenbelasting vast vóór het zomerreces, en niet in november (als Begroting wordt vastgesteld) zodat de toeristische sector voldoende tijd heeft om het nieuwe tarief voor het volgende jaar te verwerken op websites en brochures. Daarom stond dat onderwerp op de agenda van de raad van 26 juni en daarom hebben wij ‘ja’ gezegd tegen het voorgestelde tarief voor 2020."

De partij vervolgt: "In dezelfde raadsvergadering hebben we het tarief voor de toeristenbelasting 2020 vastgesteld. Helaas moeten we achteraf constateren dat daarover behoorlijk wat commotie in de samenleving is ontstaan. Niet eens zozeer vanwege het besluit maar vooral vanwege het communicatietraject. Vanwege de belofte het tarief toeristenbelasting voor het zomerreces vast te stellen, is in de raadsvergadering het besluit genomen niet verder in overleg te gaan met de sector. Dit heeft bij velen tot verontwaardiging geleid. Als volksvertegenwoordigers zetten wij ons in voor de Texelaars en willen we juist ons oor te luisteren leggen bij hen. Verder vinden we belangrijk dat we onze besluiten uit kunnen leggen aan de Texelaars. Als dat niet lukt, dan hebben we een verkeerde beslissing genomen. En dan moeten we ons niet te goed voelen om het gesprek opnieuw aan te gaan. Een zorgvuldige besluitvorming is belangrijker dan snelle besluitvorming."

De VVD roept het college op om met de toeristische sector in gesprek te gaan over mogelijke voorstellen inzake het tarief voor de toeristenbelasting voor 2020 en de raad in oktober te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken zodat de raad daar kennis van neemt vóór de definitieve vaststelling van tarieven en verordeningen in de Begrotingsraad van november.

Ondernemer uitgelicht

Twitter