Onmoeting met de raad

Op donderdag 24 april ontmoetten TOP bestuursleden de gemeenteraad. TOP ledenmanager Michel Gregoire had de gemeenteraadsleden tijdens hun inauguratie op 27 maart al meegegeven dat TOP de komende vier jaar vele gouden eieren verwacht van de gemeenteraad. De raadsleden werden toen ook uitgenodigd voor deze nadere kennismaking in De Worsteltent.

Het was niet alleen gezellig, er zijn ook vervolgafspraken gemaakt. Zo gaat TOP de fracties uitnodigen om een vast commissielid te benoemen voor het Periodiek Economisch Overleg dat TOP twee keer per jaar met de gemeente Texel heeft. De bijeenkomst wordt bovendien vervolgd met een presentatie aan de raad over het beleidsplan Richting voor Economie.

Ondernemer uitgelicht

Twitter