Onderwijs in strijd tegen vergrijzing

Vervolgonderwijs in strijd tegen de vergrijzing. Het is een onderwerp waar diverse Texelaars zich mee bezig houden. Verschillende mbo-opleidingen zijn gestart en jaarlijks worden er studenten naar Texel gehaald. Bovendien is er een stichting opgericht die zich helemaal focust op onderwijsontwikkeling.

In de realisatie van vervolgonderwijs is een belangrijke rol weggelegd voor wethouder Hennie Huisman. Zij had onderwijs in haar portefeuille in de afgelopen periode. Maar ook de komende vier jaar ligt bij het vervolgonderwijs een belangrijke taak voor haar. Zij gaat immers onder meer over economie en toerisme, wonen en bovendien valt  het overleg met TOP onder haar takenpakket.

“De samenwerking tussen de gemeente en TOP en ondernemers is hartstikke belangrijk. Je moet het samen doen. Hier zijn tot nu toe prachtige initiatieven door ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar de verschillende opleidingen die al in de steigers staan, zoals de koksopleiding, de opleiding fietstechnicus en de opleiding detailhandel. Bovendien starten er toeristische opleidingen op MBO-niveau in Den Helder, dicht bij huis. Opleidingen vestigen zich hier niet zomaar, daar moet je hard voor werken. Je moet ze overtuigen. Dat lukt steeds beter. Verder zie ik ook een belangrijke rol voor de OSG weggelegd. Meer dan in het faciliteren van lokalen. En vergeet De Bolder niet he. Je moet het met elkaar doen en elkaar helpen”, vertelt de wethouder.

De vervolgopleidingen op Texel moeten niet alleen ruimte bieden aan Texelaars, maar ook aan gezinnen en jongeren die zich hier willen vestigen. “Daarom ondersteunen wij als gemeente initiatieven rond personeelsverblijven. Zoals de containerwoningen die er nu komen in Den Burg. De regio staat niet stil en dus moet je op Texel zorgen voor voldoende personeel. De kwaliteit moet hoog blijven, anders word je ingehaald. Bovendien hebben we natuurlijk te kampen met een groeiend personeelsgebrek. Meer, meer, meer is niet de oplossing. Je moet zoeken naar een balans”, vervolgt ze.

De gemeente is een gesprekspartner richting TOP en ondernemers die zich bezig houden met verdere ideeën over vervolgonderwijs op Texel. Of de gemeente in de toekomst participeert in de opgerichte stichting is nog niet te zeggen. Dat is een besluit dat uiteindelijk door de raad genomen zal moeten worden.    

Texlabs

Een andere speler op het gebied van vervolgonderwijs is Texlabs dat gerund wordt door Pepijn Lijklema en sinds dit jaar ook Ricardo de Graaf. Al jaren haalt Lijklema studenten uit den lande naar Texel. Hij vroeg ze onder meer wat er voor hen zou moeten veranderen om zich hier te vestigen. “Acht procent gaf aan dat er niets hoefde te veranderen. We halen met Texlabs jaarlijks zo’n driehonderd tot vijfhonderd studenten naar Texel. Dat betekent dat veertig daarvan zouden overwegen zich op Texel te vestigen. Dat lijken misschien weinig, maar dat zijn wel veertig potentiële jonge Texelse gezinnen. Als ze kinderen krijgen op ons eiland, kan al snel leiden tot twee extra basisschoolklassen. Vervolgonderwijs op Texel kan een grote bijdrage leveren in de strijd tegen de zogeheten ontgroening; het verdwijnen van jeugd. Ik juich het van harte toe dat er nou ook verschillende projecten met mbo-opleidingen van de grond komen. Bij Texlabs is het onze overtuiging dat verjonging noodzakelijk is om Texel economisch draaibaar en leefbaar te houden.”

Toekomstbeeld

Texlabs maakt zich sterk om ook hbo en universitaire opleidingen naar Texel te krijgen, maar dat is niet zo eenvoudig. “Complete opleidingen worden lastig, maar je kunt wel kijken of studenten hier stages, afstudeeropdrachten of modules kunnen volgen. Wij hebben gesprekken met verschillende hogescholen en universiteiten. De samenwerking met studenten is er natuurlijk al”, vertelt Pepijn. Sommigen zullen hem een dromer vinden, maar Lijklema is enthousiast en ambitieus. “Om studenten economisch en maatschappelijk in aanraking te laten komen met Texel heb ik Hotel De Boetbroeders bedacht. In dit plan van Texlabs wordt een hotel met restaurant en winkel door studenten van verschillende opleidingen gerund. Alle grote Texelse sectoren kunnen hierbij aan bod komen. Zoals een stuk grond om de eigen producten voor het restaurant zelf te verbouwen, gerund door agrarische studenten. Het hotel moet duurzaam en innovatief zijn, zodat het ruimte biedt voor technische studenten."

Tot slot ziet hij ook nog wel een rol weggelegd voor de Texelse organisaties voor een nieuwe promotie van Texel. “De huidige campagnes zijn altijd gericht op het aantrekken van toeristen. Ik denk dat er nog wel een kans ligt om als Texelse samenleving ook campagne te gaan voeren waarin we laten zien wat we jonge starters te bieden hebben. Ondertussen zullen  we moeten kijken hoe we onze eigen jongeren kunnen verleiden hier terug te komen na hun studie. Het is logisch dat wanneer jongeren klaar zijn met school, ze de wereld willen ontdekken. Dat is alleen maar goed. Maar het zou mooi zijn dat een deel weer terugkomt om hier hun leven te leiden. Wonen kan overal, leven doe je op Texel!’

ResultaatFiets

De eerste resultaten van opleidingen op Texel zijn inmiddels zichtbaar. Alle deelnemers van Fietsenwerkplaats Texel bij Van der Linde Fietsen in De Koog zijn onlangs geslaagd voor het officiële praktijkexamen assistent-fietstechnicus. De opleiding ging eind maart van start met acht mensen en is bedoeld om hen weer in het arbeidsproces te krijgen. De deelnemers volgen in de Fietsenwerkplaats een mbo-opleiding niveau 1. De komende drie maanden voeren de geslaagden onderhoud en reparatie uit aan huurfietsen met veel specifieke stageopdrachten van Van der Linde. Bedoeling is dat half september iedereen de stage afrondt en vervolgens verder de Texelse arbeidsmarkt op gaat als opgeleid fietstechnicus. “Dat is natuurlijk prachtig. Het is het ultieme voorbeeld van een win-winsituatie. De cursisten met afstand tot de arbeidsmarkt verschuiven van De Bolder weer de reguliere markt in en ik heb extra vakkundige handjes. De ondersteuning vanuit De Bolder was geweldig. Het is een prima samenwerking met de gemeente dus. Natuurlijk kunnen ze niet allemaal hier blijven werken, bovendien krijg ik ook weer nieuwe cursisten. Ook willen ze niet allemaal met fietsen blijven werken. Sommigen vinden techniek heel leuk, maar hebben meer affiniteit met autotechniek. Ik heb een groot netwerk en ik ga kijken waar ik kan helpen. De samenwerking met De Bolder bevalt mij uitstekend. Natuurlijk was het spannend van tevoren. Voor mij was het ook nieuw. Maar ik heb er geen seconde spijt van gehad”, vertelt Erwin van der Linde. 

Onderdak

Om personeel van de overkant te kunnen opvangen, is er natuurlijk wel huisvesting nodig. Naast de containerwoningen die de gemeente realiseert achter het gemeentehuis en een enkel geslaagd initiatief van ondernemers, wil dit nog niet erg vlotten. Volgens Gregoire ligt een deel van deze problematiek echter ook bij de ondernemer zelf. “Er was een groep ondernemers bezig met een zogenoemde hotelboot. De prijzen voor de woningen zou zo zijn dat de bewoners van de boot zelfs huursubsidie konden aanvragen. De benaderde ondernemers vonden het echter nog steeds te duur”, vertelt hij. Ook zou er volgens hem best eens kritisch gekeken kunnen worden naar de salarissen die sommige ondernemers betalen. “Je moet het als ondernemer wel kunnen betalen, dat begrijp ik heel goed. Maar er is personeel dat te weinig betaald krijgt voor een fatsoenlijke woning, wanneer je kijkt naar de huidige huurprijzen. Je moet een kwaliteitsslag durven maken. En echte professionals gaan niet naar Texel komen om vervolgens in een caravan in een schuur te gaan leven. Ik zou graag van ondernemers horen wat zij voor ideeën hebben en hoe zij de oplossing zien. We moeten het met zijn allen doen!"

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter