Beroepsonderwijs op Texel

In opdracht van de gemeente is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het beroepsonderwijs op Texel te versterken. Doel  van het onderzoek is om te kijken hoe het aanbod van OSG en beroepsonderwijs beter kan aansluiten op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Omdat er geen gerichte vakopleidingen meer op VMBO niveau worden gegeven is de noodzaak om opleidingen te organiseren alleen nog maar versterkt.

Noodzaak

Wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen zal in de komende jaren de kloof tussen de wensen van het bedrijfsleven en het aanbod van scholen alleen maar groter worden op Texel. Waarom?

  1. Het VMBO van OSG De Hoge Berg heeft een sterk dalend leerlingaantal: van 80 naar 35 leerlingen nu. Dat is nu al te klein voor beroepsgerichte uitstroom, zoals bedrijven die graag zien. De school kiest daarom voor een breedte aanpak met intersectorale programma’s. Van belang is ook dat vmbo geen eindonderwijs is maar slechts voorbereidend op echte vakopleidingen. Als gevolg van financiële problemen en demografische krimp moet de school bovendien bezuinigen.
  2. Texel heeft geen eigenstandig MBO. Grotere bedrijven regelen deels hun eigen opleidingstrajecten. Kleine bedrijven kunnen dat niet. De Texelse schaal is te klein en de totale vraag te versnipperd voor een ROC op het eiland. Als kleinere bedrijven over hun deelbelang heen  stappen en de krachten bundelen in een grotere sectorale vraag, dan komen wel reële oplossingen in beeld voor deelafspraken met overkantse ROC’s of online aanbieders, al dan niet in samenwerking met de OSG. Er is nu geen HBO instelling op het eiland. Er zijn ook geen initiatiefnemers in die richting.

Oplossingen:

In het onderzoek zijn tal van kansen vastgesteld voor kleinere en grotere maatregelen om het beroepsonderwijs toekomst bestendiger te maken: gezamenlijke opleidingstrajecten voor grotere Texelse sectoren in tenminste bouw, horeca, handel, groen en toerisme/sport en een versterking van de beroepsrichtingen VMBO samen met Scholen aan Zee.

Het is de bedoeling dat de kansen en mogelijkheden die uit het onderzoek naar voren komen verder worden uitgewerkt en dat TOP samen met de Gemeente en vooral OSG de komende tijd concrete opleidingstrajecten gaat inrichten. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen op dit vlak, die deze zomer nog vorm moeten krijgen.

Ondernemer uitgelicht

Twitter