Ondernemers De Koog willen wel degelijk verandering

Spannende tijden voor De Koog. De revitalisatie van De Koog krijgt steeds meer vorm. Op 19 mei kwamen bewoners en ondernemers van het dorp in de Toekomst bijeen om over de plannen van Werken aan De Koog te praten. De negatieve toon leek de overhand te hebben, maar naderhand kwamen ook veel positieve reacties binnen.

werk aan de koog

Op de raadscommissievergadering van woensdag 1 juni sprak Michel Gregoire de politieke partijen toe. Hij deed dit niet alleen namens TOP, maar ook namens de dorpscommissie De Koog, de werkgroep Planet Texel De Koog, ondernemersvereniging De Koog aan Zee, Horeca Evenementen De Koog en Stichting Duindorp. “Niet iedereen durft op zo'n avond het negatieve te overschreeuwen, maar naderhand hebben we mails binnen gekregen en gesprekken gehad met diverse ondernemers die graag willen investeren. Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden en hier wordt goed naar geluisterd. Deze punten worden ook meegenomen in de verdere ontwikkeling”, stelt Gregoire.

In het nieuwe aangezicht van de Dorpsstraat is ruimte voor één bord per ondernemer. De werkgroep begrijpt als geen ander dat dit wennen is voor zij die al jaren meerdere borden hebben. “Maar de toerist vraag nou eenmaal om een ander straatbeeld, met meer rust. Dit is in het verleden ook gebeurd op het Damrak in Amsterdam. Dat was ook een wirwar van borden. Daar is toen paal en perk aan gesteld en dat ziet er nou stukken rustiger uit”, legt Gregoire uit.

Met het inperken van de borden is pas de eerste stap gezet naar het verbeteren van het aangezicht van De Koog. Zo moet er meer eenheid in het kleurenpallet komen, moet het dorp meer duinuitstraling krijgen en het beeld van de terrassen moet veranderen. “Bij veel zaken is er op gemeentegrond gebouwd. Die bebouwing bestaat uit vlonders, voorschotten en andere bouwwerken. Wij willen dit graag vervangen door open terrassen. De vlonders weg, zodat de Dorpsstraat weer een bredere uitstraling krijgt. Ook willen we inzetten op eenheid in diversiteit. Wat betekent een eenheid in terrasmeubilair en kleuren zonneschermen”, zo valt te lezen in de inspreeknotitie van de informatieavond.

Nu de plooien weer zijn gladgestreken en de neuzen weer dezelfde kant op staan, kan gebouwd worden aan een mooier De Koog. Samenwerking zal hierbij het toverwoord zijn. En het is zoals bijna altijd. Verandering heeft tijd nodig, zelfs in De Koog

Ondernemers of inwoners van De Koog die ideeën hebben over de samenstelling van het kleurenpallet wordt gevraagd zich te melden bij de werkgroep Planet De Koog.

Ondernemer uitgelicht

Twitter