Gevraagd: offerte publiciteit TOP

In 2014 heeft TOP besloten om een vaste PR-/publiciteitsstructuur te maken en de leden regelmatig en op professionele wijze te informeren en aan het woord te laten. 

Met de hulp van Texelse mediaspecialisten heeft dat in 2015 echt vorm gekregen. Het effect hiervan is dat veel leden goed weten wat er binnen de vereniging speelt, hoe de belangenbehartiging verloopt en hoe ze kunnen deelnemen in verenigingszaken, om hulp kunnen vragen of het ledennetwerk kunnen gebruiken. Voor de komende periode – van één jaar – nodigt TOP u uit om offerte uit te brengen voor de uitvoering van het publiciteitspakket zoals dit nu wordt gehanteerd. Hieronder staan de details van dit pakket opgesomd.

2015 8Communcatie

Offerte deel 1:

Verspreid over de maand drie artikelen, waaronder de laatste week van elke maand de vaste interviewrubriek ‘Ondernemer Uitgelicht’; onderwerpen en kandidaten voor de vaste rubriek in overleg met manager/secretariaat TOP.

Laatste week van de maand intro’s schrijven voor nieuwsbriefitems bestaande uit artikelen en actuele zaken; de nieuwsbrief wordt elke laatste donderdag van de maand verzonden (m.u.v. zomervakantie, dan 1 keer niet) en in december op de laatste donderdag voor de kerstvakantie.
Je doet beeldsuggesties voor bij de artikelen; bedoeling is dat je zoveel mogelijk zelf (gratis) beeldmateriaal kunt aanleveren; in voorkomende gevallen geeft TOP opdracht aan een fotograaf.

Offerte deel 2:

Beheer sociale media: LinkedIn, Twitter, Facebook; doorzetten artikelen, posten van actuele zaken in overleg met manager/secretariaat, interacties met leden in overleg met manager/secretariaat.

SocialMedia

Om een beeld te krijgen van de publicaties zijn de sociale media accounts van TOP eenvoudig te raadplegen. Alle nieuwsbrieven van 2014 en 2015 zijn onder Actueel terug te lezen. 

De planning en uitwerking van alle publiciteitszaken vindt in eerste instantie altijd plaats met het secretariaat en de manager van TOP. Daarnaast is de PR-/publiciteitscommissie namens het TOP bestuur ook nauw betrokken bij alle uitingen die gedaan worden.

U kunt uw offerte sturen ter attentie van ons secretariaat (info@top-texel.nl). De PR-/publiciteitscommissie van TOP (bestaande uit de TOP-bestuursleden B. Weber, R. Biesboer en H. Huizing en manager M. Gregoire) beoordeelt de ingekomen offertes en kiest de meest geschikte PR-/publiciteitspartner voor de komende periode uit.

Wij ontvangen uw offerte graag uiterlijk vrijdag 18 maart aanstaande (NB: de reactietermijn is met twee dagen verlengd). De mediapartners die de meest relevante offerte uitgebracht hebben, nodigen we uit voor een gesprek. Het is de bedoeling om in april te starten; de offerteperiode loopt dus van april 2016 t/m maart 2017.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de manager van TOP: Michel Gregoire; michelgregoire@top-texel.nl, mobiel 06-83252960.

Ondernemer uitgelicht

Twitter