Nieuwjaarsborrel TOP

Maandag 5 januari organiseerde TOP in samenwerking met Vakantiepark De Krim een Nieuwjaarsborrel. Iwan Groothuis blikte terug op een goed jaar voor Vakantiepark De Krim. Arjen van Diepen trad terug als bestuursvoorzitter van TOP en keek tevreden terug op 2014. Er zijn de nodige stappen gezet op het gebied van Detailhandel en er is een communicatieplan gemaakt dat dit jaar uitgerold wordt om voor de leden zichtbaarder te maken wat TOP allemaal doet. De manager ledenorganisatie gaf in vogelvlucht aan waar TOP het afgelopen jaar aan gewerkt heeft en wat er in het nieuwe jaar op stapel staat. U vindt zijn toespraak hier. TOP werkt met een roulerend voorzitterschap. In 2015 neemt Bouke Weber van de Texelse Hotel Vereniging (THV) het voorzitterschap van TOP over van Arjen van Diepen. Bouke zette in grote lijnen zijn ambities voor TOP in het nieuwe jaar uit. Hij benadrukte dat TOP veel meer is dan 'de vestzak van de VVV'. U vindt zijn toespraak hier.

Ondernemer uitgelicht

Twitter