Nieuwjaarsbericht bestuur

Met een kersvers bestuur dat in de startblokken staat, wensen wij jullie een heel gezond en succesvol jaar toe. Die wens hadden Rene Jager en ik jullie natuurlijk liever persoonlijk overgebracht, tijdens een nieuwjaarsreceptie. Dat lukt nog even niet en we weten ook nog niet wanneer we onze Algemene Ledenvergadering van 2021 in fysieke vorm kunnen houden in dit nieuwe jaar. We zetten in op maart en hopen dan een klinkende ondernemersbijeenkomst te kunnen houden.

We realiseren ons dat het begin niet goed is: we zitten op dit moment nog met maatregelen die ons qua ondernemen ernstig beperken en soms zelfs de gezondheid van onze bedrijven ondermijnen. Dat werd me nog eens pijnlijk duidelijk toen ik meehielp om kerstversieringen uit de winkelstraat mee op te ruimen. Horeca ondernemers en winkeliers die ik sprak zijn inmiddels wel helemaal klaar met de lockdown. Nou ja, dat geld eigenlijk voor alle ondernemers en trouwens ook voor de eilandgasten. Iedereen wil op een veilige manier terug naar een meer open samenleving.

Top heeft zich al sinds de eerste maatregelen aangesloten bij de initiatieven van de landelijke ‘standsorganisaties’: Koninklijke Horeca Nederland, INRetail, MKB Nederland en VNO-NCW. Zij voeren een belangrijke lobby en vragen regelmatig onze steun, die we natuurlijk ook dit jaar blijven geven zolang dit nodig is. Met veel kracht proberen deze organisaties de regering te overtuigen dat de huidige maatregelen zo snel mogelijk moeten verdwijnen en dat sectoren als Retail en Horeca een veilig openingsbeleid kunnen voeren. Laten we hopen dat we snel van de beperkingen af zijn en kunnen herstellen van deze voor velen inktzwarte en onzekere periode in hun ondernemersbestaan….hoewel: Rene Jager haalde een mooi spreekwoord aan: ‘never waste a good crisis’ zeggen ze in America. En gelukkig hebben we ook veel ondernemers gezien die deze periode gebruiken om te veranderen, te vernieuwen, zich voor te bereiden en op die manier sterker uit deze crisis gaan komen. We wensen jullie allemaal dat dit in zekere mate gelukt is.

Als we wat verder vooruitkijken, hopen we natuurlijk op een mooi seizoen. In 2021 heeft Texel het toeristisch gezien fantastisch gedaan; een hoge bezettingsgraad gedurende een groot deel van het seizoen, gasten met een heel goed bestedingspatroon en dat ondanks het feit dat Duitse en Belgische gasten er het grootste gedeelte van het jaar gewoon niet waren.

Daar blijkt de traditie van het samen zorgen voor het geld voor eilandpromotie een uitstekend fundament onder het eilandbezoek.

Onze VVV zorgt onverminderd voor geavanceerde doelgroepenmarketing, waardoor ons toerisme blijft floreren. En dat kan alleen doordat we met z’n allen lid zijn van deze vereniging.

Je wist het natuurlijk al wel: er staat een nieuw bestuur en een hele groep nieuwe sectiebestuursleden klaar om onze vereniging de komende periode te leiden en begeleiden En het ‘oude’ bestuur is afgezwaaid. Wij vinden het ontzettend jammer dat er op dit moment geen fysieke bijeenkomst mogelijk is waarbij we de oude bestuursleden op een gepaste manier kunnen uitzwaaien en de nieuwe mensen in het spotlicht kunnen zetten. Het is immers een belangrijke gebeurtenis voor onze vereniging! We vergeten het niet en we schuiven het ‘gewoon’ nog even door, totdat we wel bij elkaar kunnen komen!

Tot slot: vul aub massaal de enquete woonbehoefte personeel in die Woontij met TOP gemaakt heeft! De behoefte aan personeel en bijbehorende huisvesting gaat niet weg, is structureel en we moeten alle zeilen bijzetten om oplossingen te vinden! De mogelijkheden die Woontij heeft en eventueel nog kan ontwikkelen dragen bij aan die oplossing. Graag aandacht daarvoor dus.

We hopen jullie zo snel mogelijk de hand te kunnen schudden en zetten in op een fysieke bijeenkomst zodra dit kan. We houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte.

Met hartelijke groeten,

Rene Jager en Michel Gregoire, medenamens het TOP bestuur

Ondernemer uitgelicht

Twitter