Nieuwe detailhandelsvisie en Nota Toerisme & Recreatie

Aan het eind van de vorige collegeperiode heeft TOP een convenant gesloten met de gemeente Texel over het vernieuwen van de detailhandelsvisie. Met de detailhandelsvisie willen we goede randvoorwaarden scheppen voor een zo aantrekkelijk en gezond mogelijk detailhandelsbestand op Texel. De gemeente heeft in samenspraak met TOP de projectinrichting en onderzoeksbehoeften opgesteld om een nieuwe visie te kunnen ontwikkelen. Voor het benodigde onderzoek over detailhandelsontwikkeling vraagt de gemeente nu offertes op.

 

Ook het vernieuwen van de Nota Toerisme & Recreatie is tussen gemeente, TOP, VVV en andere belanghebbenden besproken. Er is overleg geweest over de manier waarop dit belangrijke beleid opnieuw moet worden vormgegeven. Van de voortgang in dit dossier houden we u op de hoogte.

Ondernemer uitgelicht

Twitter