Nederlandse invulling Natura 2000 vervreemdt mensen van natuur

De Nederlandse invulling van het Brusselse Natura 2000 – een netwerk van natuurgebieden onder Europees beschermingsregime – leidt tot onnodige bureaucratisering en juridisering van de natuur.

Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid (SWNM) vast na literatuuronderzoek en inventarisatie van praktijkervaringen van natuurgebruikers als vissers en boeren. De hoeveelheid rechtszaken over natuurgebruik groeide van nagenoeg nul voor 2000 naar meer dan 100 per jaar dankzij Natura 2000. Op 19 september voert de Tweede Kamer Natura 2000-overleg. Meer informatie vindt u hier.

Ondernemer uitgelicht

Twitter