Nacht van de Nacht

De Texelse afdeling van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) vraagt uw aandacht voor de Nacht van de Nacht die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 25 oktober 2014. De Nacht van de Nacht wordt jaarlijks georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder. 

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober gaat de klok een uur terug en kunnen we extra lang genieten van een donkere nacht. Op Texel doen tussen 19.00 en 21.00 uur een aantal verhalenvertellers hun verhaal in het Doolhof op de Hoge Berg en kunt u de toren van de Hervormde Kerk beklimmen voor een uitzicht over een hopelijk zo donker mogelijk Texel. Het IVN verzoekt de ondernemers op Texel om tijdens deze avond en nacht zo veel mogelijk de lichten “naar buiten” van etalages, reclamezuilen etc. te doven. Dat zou de beleving van het donker op Texel zeer ten goede komen.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting. Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het landschap. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten.

Ondernemer uitgelicht

Twitter