Lange juni: Rede van Texel

Met de komst van filosoof Marli Huijer is de organisatie van de Rede van Texel er wederom in geslaagd een inspirerende spreker naar Texel te halen. De Denker des Vaderlands neemt op 24 juni in Oudeschild een

 voorschot op haar nog te verschijnen boek: Achterblijven – Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld.

foto marli+huijer.jpgFilosoof Marli Huijer is sinds maart 2015 de eerste vrouwelijke ‘Denker des Vaderlands’. Ze is lector Filosofie en Beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool en bijzonder hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Najaar 2016 verschijnt haar boek Achterblijven – Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld. In de lijn van dit boek zal Huijer onder andere spreken over migratie en de manier waarop we onze samenleving zodanig kunnen ordenen dat we vreedzaam kunnen samenleven. 

Marli Huijer noemt zichzelf nadrukkelijk geen kamergeleerde, en pleit voor vrijmoedig spreken in de publieke ruimte. “Ik denk vanuit dat wat nu actueel en belangrijk is. Trek ik me terug in een berghut, dan weet ik niet wat er in de samenleving speelt. Ik moet te midden van mensen zijn, weten waar mensen over praten, met welke vragen zij en ik zitten. Een van die vragen is: hoe kunnen we de publieke ruimte vormgeven? Hoe zorgen we dat iedereen meepraat en daaraan bijdraagt?”

De Rede van Texel vindt vrijdag 24 juni om 15.30 uur plaats in het Zeemanskerkje, Trompstraat 60, Oudeschild.De deur gaat open om 15.00 uur.Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen worden er kaarten verkocht. Deze zijn vanaf maandag 23 mei verkrijgbaar bij VVV Texel voor € 5 per stuk. 

MEER INFORMATIE

www.langejuni.nl

Volg ons op facebook.com/LangeJuni

LangeJuniLOGOLange Juni is een maand barstensvol kunst en cultuur! Dit was een voorproefje van alles wat komen gaat. Elke twee weken vindt u hier een highlight uit het Lange Juni-programma. 

Wij stellen het op prijs als u de nieuwsitems meeneemt in uw informatie aan gasten. Bijvoorbeeld op uw website en in uw nieuwsbrief. 

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter