KLV verder onder TOP

Na de ledenraadpleging en de vorige vergadering hebben wij geconstateerd dat het voor de realisatie voor de doelen die de KLV nastreeft niet noodzakelijk is om als zelfstandige vereniging door te gaan. Om de opheffing van de aparte vereniging te formaliseren is er een aparte vergadering op 4 juli om 20:00 uur, te Abbewaal 1, kantoorpand Omnyacc.

Om de beslissing definitief te maken moet 75 procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er is dan een twee derde meerderheid van stemmen nodig.

Na de ledenraadpleging en de vorige vergadering hebben wij geconstateerd dat het voor de realisatie voor de doelen die de KLV nastreeft niet noodzakelijk is om als zelfstandige vereniging door te gaan en meende zelfs dat we meer slagkracht krijgen en dus meer kunnen bereiken indien we ons omvormen tot een sectie van het Texels ondernemersplatform, waarbij KLV als vereniging al aangesloten was. Er kan dan gewoon gebruik gemaakt worden van reeds bestaande infrastructuur van TOP en hebben vertegenwoordigers hun handen vrij om zich 100 procent bezig te houden met belangen behartiging als kleine logiesverstrekker.
De vereniging heeft een batig saldo. Het batig saldo van de verenging zal worden overgedragen aan het TOP-bestuur. Heel duidelijk als gelabeld geld wat enkel en alleen uitgegeven zal worden ten behoeve van de KLV belangen. Het toekomstig KLV sectiebestuur zal hierop toezien.
Over ontbinding van de vereniging kan alleen worden besloten indien 3/4 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Er is dan een 2/3 meerderheid van stemmen nodig die voor de ontbinding van de vereniging stemmen. Zijn er onvoldoende leden aanwezig om een rechtsgeldig besluit te nemen, dan gaat het bestuur na de vergadering over tot het bijeenroepen van een nieuwe vergadering. In deze nieuwe vergadering kan het besluit tot ontbinding van de vereniging worden genomen met een 2/3 meerderheid van stemmen; ook als niet 3/4 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Agenda

  1. Opening vergadering.
  2. Inventarisatie stemgerechtigde leden; indien forum aanwezig dan punt 3.
  3. Instemming brengen voorstel tot opheffing vereniging KLV en omvorming naar een sectie van de TOP Texel ondernemersplatform.
  4. Indien het voorstel tot ontbinding is aangenomen dan zal aansluitend een eerste vergadering plaatsvinden van de sectie KLV.
  5. Sluiting vergadering.

Ondernemer uitgelicht

Twitter