KLV definitief verder als sectie van TOP

In haar vergadering van 19 juli 2017 hebben de aanwezige leden unaniem gestemd voor opheffing van de Vereniging van KLV. De KLV gaat nu verder als sectie van Texels Ondernemers Platform (TOP).

Tevens waren de aanwezige leden unaniem voor bij de stemming voor het aanblijven van het huidige bestuur. Het voorstel om de KLV als zelfstandige vereniging op te heffen vloeide voort uit de dit voorjaar gehouden enquête onder de led en. De opheffing van de Vereniging KLV heeft geen gevolgen voor de belangenbehartiging van de leden.

De voorzitter (Klaas Tjepkema) was al vertegenwoordiger van de Vereniging KLV in het TOP bestuur en nu is hij de vertegenwoordiger van de sectie KLV in het bestuur van TOP. Samen met de overige bestuursleden te weten: Daléa Polman, Simon Lap, Alfred Bakker, Maarten Jeroen den Boer, Patricia Keijser en Rob Teisman zal hij de belangen van de sectie KLV behartigen.

De sectie KLV wil graag in haar bestuur vertegenwoordigers van alle sectoren van KLV. Er wordt nog gezocht naar een vertegenwoordiger vanuit de sector B&B. Belangstellenden kunnen zich hiervoor bij het bestuur aanmelden.

Het secretariaat en het penningmeesterschap zal door TOP worden overgenomen.

Het batig saldo van de Vereniging KLV zal, gelabeld aan de sectie KLV, bij TOP worden ingebracht. Binnen het bestuur van de sectie KLV wordt nog onderzocht op welke manier dit geld het beste ten goede gebracht kan worden aan de leden.

Ondernemer uitgelicht

Twitter