Kernwaarden en Texelprincipes

ZevenDe Texel Principes, hoe zat het ook alweer?

De gemeente hanteert sinds het voorjaar 2015 zeven principes bij het maken van beleid en bekijken van nieuwe ideeën: Vertrek vanuit natuur en landschap, Ga voor echt Tessels en Texels eigen, Koester eenheid in diversiteit, Bloesem in het seizoen, Blijf jutten, pionieren en innoveren, Koppel schoonheid aan schoonheid, Ruim lekker op en Laat oerkwaliteit zien.

Hoe zijn zij tot stand gekomen? Architecten deden onderzoek op het eiland, bestudeerden de kernwaarden die de gemeente al hanteerde en organiseerden workshops met bewoners van Texel en de gemeente. Alle inzichten vatten zij samen in het boek Planet Texel. In het boek vormen de zeven principes een rode draad.

Kernwaarden?

De kernwaarden van Texel zijn zeven karaktereigenschappen van het eiland, die de gemeente hoog in het vaandel heeft staan. Kent u ze? De rust en ruimte, Rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen, De grote afwisseling in landschappen en manieren waarop we het land gebruiken, De Texelse identiteit, Het eilandkarakter, De nachtelijke duisternis en de Maritieme monumenten.

De kernwaarden en de Texelprincipes zijn voor ondernemende Texelaars een inspiratiebron bij bedenken van nieuwe ideeën, aanvragen van vergunningen en schrijven van beleid.

Ondernemer uitgelicht

Twitter