KADO Texel geeft meer inzicht in alle facetten van het toerisme

"Om te kunnen bepalen welke koers je wilt varen, heb je kennis nodig. Als VVV, maar ook bijvoorbeeld de TESO, vergaren we heel veel kennis. Door alle gegevens te bundelen, kun je tendensen beter waarnemen. Met kennisplatform KADO Texel – te vinden op www.kadotexel.nl - hebben we dat nu gerealiseerd."

Aan het woord VVV-directeur Frank Spooren. Eerder dit jaar lanceerde VVV Texel het platform in samenwerking met de TESO, het Texels Ondernemers Platform (TOP) en de gemeente. KADO staat voor Kennis Advies Data & Onderzoek. En dat is exact wat dit platform te bieden heeft. "Dergelijke gegevens zijn voor veel partijen belangrijk. Op de site staan bijvoorbeeld prognoses voor de accommodatiebezetting op korte termijn. Deze zijn gebaseerd op feitelijke cijfers van de grotere Texelse logiesaanbieders, waarmee ruim de helft van het aantal toeristische bedden in kaart is gebracht en geven daarmee een zeer goede indicatie", vervolgt Spooren.

Retail en Horeca kunnen op basis van dit soort cijfers beter inspelen op het inroosteren van personeel. De TESO kan besluiten om een extra boot in te zetten of juist niet. Dit soort prognoses kunnen dus bijdragen aan een soepeler verloop in diverse bedrijfstakken. En dan hebben we het over de prognoses op korte termijn. Gegevens over langere termijn kunnen door de gemeente worden gebruikt bij het maken van goed en passend beleid", stelt de VVV-directeur. Ook de kleine logiesverstrekker heeft veel aan KADO. Men kan advies inwinnen inzake thema's als online presentatie van de accommodatie (visuals, teksten) en advies en voorstel over de prijsstelling van de accommodatie. Bovendien kan men op het platform een AVG-document (Algemene Verordening Gegevensbescherming) downloaden, door een jurist speciaal geformuleerd voor deze doelgroep.

KADO geeft niet alleen inzicht in het aantal toeristen dat naar het eiland komt, maar ook in de ervaringen van de bezoekers. Het zijn gegevens die de VVV al langer tot haar beschikking heeft, maar nu ook inzichtelijk zijn voor de logiesverstrekkers. Spooren zei hier eerder dit jaar over: "Bij de VVV monitoren we heel veel. En ondanks dat het goed gaat, neemt de algehele tevredenheid over Texel als vakantiebestemming af. Het cijfer is gedaald van een 9,1 naar een 8,6. De beoordeling van de wandel- en fietsfaciliteiten is gedaald van een 9,3 naar een 8,8. Dat zijn nog steeds goede cijfers, maar ze zijn dalend. Het is tijd om te inventariseren waar we als eiland staan en keuzes te maken welke richting we op willen."

Meten is weten

Spooren benadrukt dat het niet de bedoeling is om onrust te stoken. "Het gaat gewoon heel goed met Texel, maar dat willen we natuurlijk ook graag zo houden. Meten is weten. Hiermee bedoel ik dat je kunt inspelen op de veranderende wensen en behoeften van onze gasten. De concurrentie zit ook niet stil. De kuststrook van Noord-Holland, ook hier vlakbij, trekt ook steeds meer toeristen. Je kunt niet achterover leunen en verwachten dat de mensen wel blijven komen. Aan de andere kant moet je uitkijken dat je je kernwaarden behoudt. Uit cijfers van dit voorjaar blijkt dat ruim 91 procent van de bezoekers komt voor de natuur. Daar moet je dus zuinig op zijn", legt Spooren uit.

De informatie die via KADO openbaar is geworden – met behoud van alle privacygegevens voor diegenen van wie de informatie afkomstig is uiteraard – geeft inzicht in alle facetten van toerisme. Niet alleen hoeveel mensen er komen, maar ook wat voor mensen. Dit voorjaar waren het bijvoorbeeld vooral stelletjes (42,77 procent) die de vakantie niet als hoofdvakantie zagen. Nu het zomervakantie is, zal het aantal gezinnen die de vakantie wel als hoofdvakantie zien ongetwijfeld toenemen. Deze cijfers worden na de zomer bekendgemaakt. "Het is de bedoeling dat KADO als kennisbron echt een prominente plek in gaat nemen. We zijn net begonnen, maar we willen de gegevens jaar in jaar uit gaan verzamelen en publiceren. Ook willen we ze gaan duiden met data uit andere toeristische gebieden. Dit soort cijfers zijn al te vinden op de nieuwe website."

De straat op

De VVV en haar partners gaan niet alleen aan de slag met informatie die digitaal binnenkomt, maar ook zelf actief onderzoek plegen. "Dat betekent concreet met enquêtes de straat op. Wat houdt de toeristen bezig, wat zouden ze graag anders zien? Waar zijn ze juist heel tevreden over? Wat vinden ze van het aanbod aan evenementen? Is dat veelzijdig genoeg? Waarom komen ze juist naar Texel? Hoeveel besteedt men op het eiland? We gaan hierbij onder meer samenwerken met Texlabs. Zij werken al veel met HBO en universitaire opleidingen die dit onderzoek perfect kunnen uitvoeren', vervolgt Spooren.

 Ook Michel Gregoire, manager van TOP, is erg blij met het kennisplatform. "Goed inzicht is belangrijk om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Dat is goed voor de ondernemers en ook voor de andere Texelaars. Iedereen heeft hier baat bij. Dat het belang gezien wordt, blijkt wel uit het feit dat ook de TESO en de gemeente KADO Texel ondersteunen. We doen dit met alle partijen."

In samenwerking met de VVV gaat de Texelse Courant periodiek de belangrijkste uitkomsten uit de gegevens publiceren. "Duiding is erg belangrijk. Voor de leek kan het soms ook een web van cijfers worden. Dat is niet de bedoeling. Middels onze nieuwsbrief geven we een stuk duiding. In de Texelse Courant zullen we onder meer ingaan op trends die van waarde zijn voor de Texelaars. We moeten het met zijn allen doen. KADO is geen vingerwijzing van zaken die anders moeten. Het is een extra hulpmiddel", stelt Spooren. Hij vervolgt: "De soort toerist die komt in het voorjaar, is anders dan de toerist van de zomer of de winter. Daar kun je je aanpak op afstellen."

Gerichte input

Waar partijen als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zich baseren op globale cijfers, kan de VVV putten uit zeer gerichte input, die als gezegd versterkt wordt met eigen inzichten. Hiermee heeft KADO een unieke positie. "En ook het Texel onderzoek wordt ieder jaar opnieuw gedaan, zo blijft het up to date", besluit Spooren.

Ondernemer uitgelicht

Twitter