Inschrijving overvaltrainingen Noord-Holland gestart

Stichting Samen Veilig Ondernemen organiseert in samenwerking met de Taskforce Overvallen en Straatroven Noord-Holland gratis overvaltrainingen voor ondernemers in Noord-Holland. Ondernemer en personeel leren in 3 uur tijd hoe zij het beste kunnen handelen indien zij slachtoffer worden van een overval. Zij leren een overval en de voorbereiding ervan te herkennen en krijgen tips welke preventieve maatregelen zij zelf kunnen nemen om een overval te voorkomen.  

Aanleiding

Voor het ‘Zorgplan voor bedrijven’, dit is één van de gemeentelijke maatregelen uit het actieprogramma van de Taskforce Overvallen en Straatroven Noord-Holland, is door de Stichting Samen Veilig Ondernemen (voorheen het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Kennemerland) een aanvraag ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor overvaltrainingen voor ondernemers en gaf daarbij de voorwaarde dat die overvaltrainingen voor de hele eenheid Noord-Holland moesten zijn. Vandaar dat deze trainingen ook in uw gemeente worden aangeboden.

Voor wie?

De training bestaat uit een praktijk- en theoriegedeelte en is bestemd voor ondernemers en personeel binnen de Detailhandel, Horeca en Dienstverlening die dagelijks omgaan met contant geld. De gratis training is ook geschikt voor slachtoffers van een overval. Ze krijgen informatie welke hulpinstanties er voor hen zijn, hoe zij moeten handelen na een overval en hoe ze in aanmerking komen voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven en andere subsidies.

De stichting en het gelijknamige platform www.samenveiligondernemen.nl heeft als doel om criminaliteit tegen ondernemers terug te dringen en zo mogelijk te voorkomen. Door middel van veiligheidskeurmerken (zoals het welbekende KVO-traject) en door samenwerking tussen lokale partners probeert zij het veilig ondernemen in de regio te bevorderen.

Periode 8 april 2013 t/m 2 juli 2013

30 trainingen verdeeld over Noord-Holland.

Locaties worden nader bepaald in overleg met de lokale samenwerkingspartners

In het najaar van 2013 zullen er nog 30 overvaltrainingen worden ingepland.

Zie de website van Samen Veilig Ondernemen voor trainingsdata bij u in de gemeente: www.samenveiligondernemen.nl/trainingen  

Voor meer informatie over de trainingen of over Samen Veilig Ondernemen kun u contact opnemen met Kees Goedknegt van Samen Veilig Ondernemen via +31 (0)6- 41 12 01 40 of kees@samenveiligondernemen.nl

Ondernemer uitgelicht

Twitter