Input toekomstvisie haven Oudeschild

Het havengebied van Oudeschild is een belangrijk speerpunt in de toeristische en economische ontwikkeling van ons eiland.Texels Ondernemersplatform TOP en de Stichting Havenbelangen Oudeschild SHBO (waarin alle havengebruikers en de dorpsgemeenschap samenwerken) werken samen met de gemeente aan een Toekomstvisie van de haven van Oudeschild. Daarbij is het van groot belang om alle initiatieven en ideeën die er leven bijeen te brengen. Daarom werd het dringende verzoek gedaan om inbreng te leveren. Verschillende leden gaven gehoor aan de oproep om input te leveren, daar gaat de gemeente mee aan de slag. 

Dit was de oproep: We zouden het op prijs stellen als u als TOP lid dit stuk wilt doornemen en aangeven wat er naast bestaand gebruik in uw gedachten eventueel voor nieuwe gebruiksmogelijkheden kunnen worden opgesomd. Let wel: het gaat om beeldvorming in de breedte, zonder beperkingen. Ook gewenste eventuele beperkingen moeten worden aangegeven. Doelstelling is om een zo divers mogelijk beeld te maken van de mogelijke toekomstige gebruiksvormen van de haven. Het is de bedoeling om begin januari samen met mensen van Stichting Havenbelangen Oudeschild een aantal brainstormgedachten te bundelen en deze bij de stuurgroep (gemeente) in te dienen. Deze zaken zullen dan samen met de inventarisatiedocumenten in de projectgroep worden besproken en het resultaat daarvan wordt de basis voor de havenvisie. Wilt u meedenken? Stuur een e-mail met uw suggesties of ideeën spoedig, maar in ieder geval voor 5 januari aan Michel Gregoire van TOP of aan SHBO.

Ondernemer uitgelicht

Twitter