Hoe hard lopen gemeenten voor ondernemers?

Ondernemers willen in de eerste plaats ondernemen. Een goede dienstverlening van gemeenten helpt ondernemers daarbij en het draagt bij aan een aantrekkelijk ondernemesklimaat. De Kamer van Koophandel heeft daarom onderzocht wat ondernemers in de praktijk merken van alle inspanningen die gemeenten hebben geleverd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. De gemeente Texel is ook onderzocht. Het onderzoek bestond uit een mysterycalling en een mysterymailing. Opmerkelijk was dat de gemeente Texel per e-mail helemaal niet bereikbaar was.

Inhoudelijk scoorde de gemeente Texel ten opzichte van andere gemeentes in de mysterycalling ruim voldoende, met een gemiddelde 7,11. De vorm van de reacties was voldoende tot goed, maar in vier van de vijftien cases was de inhoud van de reactie onvoldoende. De case waar het meest aan de inhoud mankeerde was nota bene een aan toerisme en recreatie gerelateerde vraag over een gebruiksvergunning, namelijk case 11 "Wij zijn bezig om een keten van Bed en Breakfasts op te zetten. We gaan dat doen door Bed en Breakfasts over te nemen en dan om te bouwen naar onze huisstijl. We zijn benieuwd wat daarvoor de mogelijkheden zijn binnen verschillende gemeenten."

Hieronder vindt u alle resultaten van dit onderzoek:

Rapport Texel

Rapport Noordwest Holland

Om te zorgen dat gemeente en ondernemers beter samenwerken in verschillende soorten vergunning- en ontheffingstrajecten, heeft op 18 juli een eerste overleg plaatsgevonden met de directeur/gemeentesecretaris a.i.  In dit overleg worden knelpunten die ondernemers ervaren concreet besproken en wordt naar oplossingen gezocht. Zulk overleg zal de komende tijd vaker plaatsvinden. De sectie bouw en installatie heeft al langer een dergelijk overleg, waardoor zaken in het bouwvergunningentraject beter lopen. Als u interesse hebt om aan het bovengenoemde overleg deel te nemen, of als u een probleem signaleert, laat het ons dan weten.

Ondernemer uitgelicht

Twitter