Hoe brengen we de economie straks veilig op gang?

Beste ondernemer,

Binnenkort zal de regering maatregelen aankondigen waarmee de Nederlandse economie gedoseerd en gecontroleerd op gang gebracht gaat worden. Dit zal met allerlei regels, beperkingen maar ook kansen en mogelijkheden gepaard gaan. Op landelijk niveau zijn sectoren en brancheorganisaties gevraagd hiervoor plannen te ontwikkelen en ideeën aan te dragen. 

Ook op Texel wordt vanuit de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties gewerkt aan regels die onze economie helpen en versterken zodra het leven, gecontroleerd en met afstand, weer op gang kan komen.

Veel is nog onduidelijk, maar vanuit TOP kunnen we zeker nog zaken aandragen en een stuk maatwerk maken die aanvullend kunnen helpen onze Texelse economie weer veilig en gedoseerd op gang te brengen. Alles is er op gericht dat de economie binnen de mogelijkheden weer kan gaan functioneren, waarbij gezondheidsrisico’s maximaal worden ingeperkt. 

Texel is heel divers, bevat zoveel verschillende DNA’s dat dit extra stuk maatwerk van essentieel belang kan zijn voor ons eiland, nu en in de toekomst. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Beantwoord daarom de onderstaande vragen via mail aan info@top-texel.nl:

  1. Welke ideeën hebt u die uw onderneming en Texel als geheel kunnen helpen bij het veilig en duurzaam op gang brengen van de Texelse economie?
  2. Welke ideeën hebt u die uw onderneming en die van uw branchegenoten op de langere termijn duurzaam ondersteunen?

We vragen u om zo snel mogelijk op deze vragen te reageren; er is al veel inbreng geleverd, maar nu is de kans om wat u denkt nog in te brengen! Reageer daarom voor zondag 19 april (aanstaande zondag). We lezen en verwerken alle ideeën meteen bij binnenkomst en leveren die maandag  20 april al in. Snel reageren is daarom heel belangrijk! We zullen via nieuwsbrief verslag doen van de inbreng die we als TOP hebben gedaan!

Heel het TOP bestuur staat klaar voor het beantwoorden van uw vragen in deze tijd. We bieden een luisterend oor voor elke ondernemer die daar behoefte aan heeft. Telefoonnummers van de bestuursleden vind u op www.top-texel.nl

Ondernemer uitgelicht

Twitter