Graag aandacht voor een aantal zaken

Het TOP-bestuur wil de leden graag aandacht vragen voor het volgende. Michel Gregoire stelde hierover onderstaande brief op.

Beste ondernemers,

Er zijn een aantal zaken waarvoor we jullie aandacht vragen:

  1. (KWARTAAL) FACTURATIE TOP-CONTRIBUTIE

De facturatie van kwartaalincasso’s en eventuele herinnering/incassotrajecten zijn stilgelegd. Pas op 31 augustus zullen we het incasseren van contributie weer opstarten. Hoe dat gaat zal afhankelijk zijn van wat er de komende periode gebeurt.

  1. INFORMATIE OVER STEUNREGELINGEN

De Gemeente heeft een ondernemers-pagina geopend op haar site www.texel.nl hierop staan adviezen en links naar alle gemeentelijke regelingen en die van de rijksoverheid. Ons advies is om deze site regelmatig te raadplegen!

  1. INFORMATIE OVER ALLE VERORDENINGEN

Op de website van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord vrnhn.nl kun je de teksten van alle verordeningen die zijn uitgevaardigd lezen. We hebben gemerkt dat er verwarring is over de einddatum van zulke verordeningen; die worden niet gemeld, maar dat betekent niet dat ze bijvoorbeeld het hele jaar gelden. Wanneer verordeningen worden opgeheven is afhankelijk van de besluiten van de overheid. 

  1. INITIATIEVEN OVER UITLEEN PERSONEEL OF ARBEIDSPOOLS

Op de website www.helponsoogsten.nl van LTO arbeidskracht staat hoe je arbeidskrachten kunt vragen en/of aanbieden. 

Nanda Meijer kan vanuit haar rol bij De Bolder en voor het Werkgever Servicepunt Noord Holland-Noord (wsp-nhn) kosteloos ondersteuning bieden aan ondernemers die nu een overschot of tekort aan personeel hebben (nmeijer@deboldertexel.nl 06-24579348).

  1. INFORMATIE OVER SECTOREN: LOGIES, KAMPEREN, HORECA, WINKELS E.D.

Het is belangrijk dat je als ondernemer de branche-websites goed leest: bijvoorbeeld die van RECRON (www.hiswarecron.nl), Kon. Horeca Nederland (www.khn.nl) en Inretail (www.inretail.nl). Op deze sites wordt veel uitleg gegeven over de regelingen en de noodverordeningen (sluitingen e.d). 

  1. VRAGEN

Michel Gregoire, de Manager van TOP, is bereikbaar voor vragen en maakt deel uit van het crisis-overleg met gemeente en andere partijen. Je kunt hem vragen stellen per mobiel (06-83 25 29 60) of per mail (michelgregoire@top-texel.nl). Let wel op: het is bijzonder druk, dus het kan zijn dat er soms wachttijd ontstaat. Vergeet niet om ook de live blog van VVV en de TESO website regelmatig te lezen!

Mail: michelgregoire@top-texel.nl

Mobiel: 06-83 25 29 60

Site: www.top-texel.nl

Ondernemer uitgelicht

Twitter