De nieuwe TOP-voorzitter stelt zich voor

“We staan te boek als een mannenclub. Dat doet iets met onze geloofwaardigheid.” Gerard van Veen is samen met Jan Jacob Rab de langstzittende TOP-bestuurder. Dit jaar beleeft hij zijn algemeen voorzittersjaar.

Wie is deze vriendelijke, op de achtergrond opererende bestuurder en waarvoor gaat hij zich dit jaar hard maken namens de leden? “Als we geen sterke manager hadden gehad, had ik nooit ‘ja’ gezegd.”

In het kort voor de lezer: wie ben jij?

Gerard: “Ik ben eigenaar van Vakantieburo Kobeko, geboren en getogen op Texel en getrouwd met Karin Kiltz, eveneens een van origine eilandse.”

Karins vader was directeur van Kobeko en Gerard ging 24 jaar geleden bij toeval als beheerder in dienst.

“We woonden nog in Koedijk en waren een weekend op het eiland. Tijdens het eten vertelde Karins vader dat hij in gesprek was met een beheerderskandidaat. Ik, toen nog uitvoerder in de bouw voor een Noord-Hollands bouwbedrijf, zei tussen neus en lippen door: ‘Vakantiehuizen beheren en verhuren? Dat zie ik wel zitten.’ 's Avonds in bed filosofeerden Karin en ik nog even door. ‘Stel nou dat we het gewoon gaan doen’, zei Karin. Dat was voor mij de druppel. Ik was 27, we hadden nog geen kinderen, woonden in een huurhuis en beschouwden het als een avontuur. ‘Als het niet bevalt, dan gaan we weer terug naar Koedijk.’ Dat was ons motto. We kochten Karins ouderlijk huis met bed and breakfast, die Karin ging runnen, en ik stortte me op Kobeko.”

Kobeko2

Inmiddels ben je 23 jaar directeur van Kobeko. Hoe kijk je terug op jullie besluit?

“De eerste twee jaar moest ik ontzettend wennen. De bouw was hectisch, maar ook gezellig. Ik ging om zes uur de deur uit en kwam om zes uur ‘s avonds weer thuis. Op vrijdagavond kon ik niets meer. Dan rolde ik vanaf de bank zo mijn bed in. Daar stond tegenover dat we brullend van het lachen met het bouwteam in de keet zaten. Op Texel was ik soms uren alleen aan het grasmaaien of heggen snoeien. ‘Ik heb toen vaak gedacht, na dit seizoen stop ik.’ Op een gegeven moment kreeg ik meer contact met de huiseigenaren en breidde ook het werk op kantoor zich uit. Het gevoel van spijt ebde weg. Tien jaar geleden nam ik het bedrijf over van mijn schoonvader.”

Wat is je band met TOP?

“Ik ben een van de langstzittende bestuurders en heb iedereen overleefd, realiseer ik me. Henk Hooyschuur verliet het toenmalige TVL bestuur en ik nam zijn plaats in. Tijdens de eerste bestuursvergadering bij hotel Opduin zei Harry Wuis, nota bene familie, heel plechtig: ‘Gerard, binnen het bestuur tutoyeren we elkaar.’ Die opmerking onderstreepte juist het protocolaire ‘herenclubgevoel’. Ik was 29 en dacht wel even, ‘pfff’. Inmiddels zijn de tijden wel veranderd. De sfeer is veel informeler.”

Hoe belangrijk is de zetel binnen TOP?

“Je weet wat er speelt en begrijpt de context bij dingen die op Texel spelen. Je kunt ook richting geven. Omdat verhuur van accommodaties en de Texelpromotie voor onze sectie belangrijk zijn, ben ik meer gefocust op zaken die over de promotie van Texel gaan. Bij zaken als de havenvisie van Oudeschild houd ik wat meer afstand.”

Je zit ook in de Raad van Toezicht van VVV. Bouke Weber, ook TOP-bestuurder, heeft een plek in de Raad van Advies van VVV. Veel dezelfde mensen op sleutelposities?

“Ik vind die combinatie juist sterk. Ik zie het probleem en de eventuele belangenverstrengeling niet. We denken met VVV mee over de algemene eilandpromotie. We krijgen daar nooit opmerkingen over.”


 

VVV2015TexelVVV2015TexelIn de statuten van VVV staat, dat de partijen die met elkaar de promotiegelden opbrengen die VVV kan inzetten voor eilandpromotie, een plek hebben in de Raad van Toezicht van VVV. De gemeente, TESO en TOP brengen met elkaar 20 tot 30 procent van de eilandpromotiegelden op en VVV Texel 70 tot 80 procent. Naast de Raad van Toezicht is er een Raad van Advies verbonden aan VVV Texel. Hier kunt u lezen welke mensen er aan de RvT en RvA verbonden zijn.

 


 Wat verandert er voor jou nu je algemeen voorzitter bent?

“We hebben ooit een roulerend voorzitterschap afgesproken, dan ben je een keer aan de beurt. Ik was degene met de minst goede reden om het niet te worden, hahaha. Dat bedoel ik niet verkeerd hoor, maar ik denk dat het voorzitterschap van TOP meer protocolair is. De manager, Michel Gregoire, doet het meeste inhoudelijke werk. Nu ik voorzitter ben, zit ik de vergaderingen voor, bereid ik onderwerpen inhoudelijk voor met manager Michel en zal ik vaker mijn neus laten zien op bijeenkomsten.”

Wat doet jouw TOP-sectie Beheerders & Bemiddelaars?

"Onze sectie is tegelijkertijd een samenwerkingsverband tussen de bemiddelaars op Texel: Texelselect. We lijken klein, omdat onze sectie feitelijk maar drie leden telt. Maar met elkaar vertegenwoordigen we wel de eigenaren van 400 toeristische accommodaties op het eiland. Texelselect heeft een gezamelijk promotiebudget om bereik te genereren voor de accommodaties die we met elkaar beheren en verhuren.  Als er wat is, bellen we elkaar en we komen acht keer per jaar bij elkaar om te overleggen. Dan bespreken we ook meteen TOP-gerelateerde dingen. Onze sectie is eigenlijk hartstikke bijzonder.”

Vrouwen moeten zich bestuurlijk meer gaan roeren, vind je. Hoe ga je hen motiveren?

“Ik heb het gezegd en vind dat in de tien secties mensen nu in beweging moeten komen. In bijvoorbeeld Detailhandel, Toeristische Dienstverlening en GroeT zitten genoeg vrouwen. Aan de mogelijkheden ligt het niet.”

Een vrouw omdat het een vrouw is. Het gaat toch om kwaliteit?

“Uiteraard. Maar ik vind dat we nu te boek staan als een mannenclub en op termijn gaat dat ten koste van de geloofwaardigheid van TOP. Ons bestuur bestaat uit alleen maar mannen en het secretariaat wordt gerund door een vrouw. Over deze stereotype verdeling doen mensen nu al terecht lacherig.”

Wat kan een vrouw toevoegen?

“Ik vind vrouwen sterk in het uitleggen van beleid en besluiten, bijvoorbeeld. Daar zijn wij mannen niet altijd even goed in, wij gaan doorgaans korter door de bocht dan vrouwen. En ik weet dat de verdeling ooit anders was! Bij TVL zaten zowel mannen als vrouwen in het bestuur, net als bij TVO. Na de fusie is de club mannelijker geworden.”

Als je nu een vrouw zou moeten overtuigen om haar nek uit te steken, wat zou je zeggen?

“Het gaat er gemoedelijk aan toe in het TOP-bestuur. De vergadersfeer is positief en er wordt gelachen. We beslissen snel, tijdens onze zeswekelijkse vergaderingen. Dat komt ook doordat Michel alle onderwerpen inhoudelijk heel goed voorbereidt. Ik ga nooit met tegenzin naar de vergaderingen. Naar iedereen wordt geluisterd. Zonder Michel had ik nooit ‘ja’ gezegd tegen het voorzitterschap. Ik verheug me op de ééntweetjes met hem, die ik nu al vaak heb. Ik ga regelmatig even bij hem langs. Na het wegbrengen van de was van de verhuur rijd ik op de fiets even door naar zijn winkel en dan praten we bij. Soms een kwartier en soms anderhalf uur.”

Communicatie blijft ook een speerpunt, begreep ik uit je speech?

"Ja. We moeten blijven zeggen wat we doen. En dat vergeten we wel eens. We zijn op zoveel vlakken actief, daarin moeten we ons beter laten gelden. Mensen beseffen niet altijd waarbij we op de achtergrond betrokken zijn en wat het resultaat daarvan is. Mensen vergeten snel, dus herhalen is ook belangrijk.”

Wat wil je zeggen tegen mensen die twijfelen of ze lid willen worden?

“Dat we van elke euro die we als leden met elkaar bijdragen aan het promotiebudget drie euro maken en dat Texel daardoor bij het zoeken naar vakanties letterlijk vaak oppopt in de zoekresultaten. Hoe je het ook wendt of keert, iedereen eet daar indirect of direct van. Ik zou graag meer leden lid willen maken. Ik bemerk bij mezelf dat de gunfactor voor een klus toeneemt als iemand lid is van TOP.”

Meer gespreksonderwerpen die je als voorzitter extra onder de aandacht wilt brengen?

“De hoogte van de huizenprijzen, mede in stand gehouden door 60-plussers met een wens om op Texel te wonen, stoort me. Zij kopen een woning. Doen een eenmalige investering, maar brengen verder niets. Geen maatschappelijke betrokkenheid. Geen bijdrage aan het verenigingsleven. Veel woningen staan grote delen van het jaar leeg, omdat ze fungeren als exclusieve tweede woning. De focus op deze toeristengroep holt onze samenleving voor een deel uit. Als we dat optellen bij het gehalveerde geboortecijfer, maak ik me zorgen. En tja, ik heb vernomen dat  de Texelse gemeentesecretaris niet op het eiland woont, maar heen-en-weer reist…. Texel heeft het toerisme nodig, maar ook samenhang en jonge gezinnen.”

Generaties

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter