Gemeenteraadsverkiezingen

Zet uw eigen ondernemerswensen op de politieke agenda! De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor u als ondernemer ideaal om invloed uit te oefenen op de lokale politiek.

TOP lobbyt het hele jaar door om de ondernemerswensen bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Maar u kunt de verkiezingsprogramma’s nu rechtstreeks beïnvloeden door één of meer debatten en discussieavonden bij te wonen (u vindt deze in de TOP agenda).

Wilt u zich verdiepen in de manier waarop u invloed uit kunt oefenen op de politieke besluitvorming op Texel? Lees dan de volgende informatie van MKB Nederland:

- Beïnvloeding lokale verkiezingsprogramma's

- Lobbyen bij de gemeente

U kunt ook commissievergaderingen bijwonen als u uw stem wilt laten horen. Volgende maand zijn de commissievergaderingen op 4 en 5 maart. De raadsvergadering is dan op 12 maart.

Ondernemer uitgelicht

Twitter