Geen leges meer voor evenementen

De gemeenteraad is gisteren akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van VVD, CDA en Fractie Waerts om de leges voor evenementen in 2014 met terugwerkende kracht af te schaffen. Elk evenement is een impuls voor ondernemers en de economie. De leges worden gezien als een onwenselijke drempel om iets te organiseren.

Ondernemer uitgelicht

Twitter