Geef uw wijzigingen door aan TOP

Halverwege januari verstuurt TOP de facturen voor de contributie van 2017. Hoogste tijd om mogelijke veranderingen door te geven dus. 

Misschien is het aantal fte's gewijzigd dat u in dienst hebt, verhuurt u minder of meer slaapplaatsen, bent u van bank veranderd of bent u verhuisd. Wilt u wijzigingen die van invloed zijn op de facturatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 januari 2017,  per e-mail aan het secretariaat doorgeven? secretariaat@top-texel.nl

Ook wanneer u TOP wilt machtigen om de contributie voortaan per automatische incasso te innen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

De tarieven voor het TOP-lidmaatschap worden in 2017 geïndexeerd zoals dit besloten is op de afgelopen ledenvergadering.

Ondernemer uitgelicht

Twitter