Feitelijk onjuiste weergave door landelijke media

De partijen die betrokken waren bij de totstandkoming van het Toeristisch Toekomstplan balen van de landelijke berichtgeving. In een statement delen de partijen - waaronder TOP - onderstaande.

"De Texelse gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 22 september een nieuw Toeristisch Toekomstplan voor het eiland vastgesteld. Een gedetailleerd plan wat een waardevol fundament vormt voor beleid in komende jaren en waarbij in het voortraject is samengewerkt door vele stakeholders in de vorm van een klankbordgroep. Als groep hebben we ons gestoord aan de slordige en feitelijk onjuiste weergave door landelijke media zoals NOS, dat gezorgd heeft voor een onterecht negatief sentiment. Dit willen wij als klankbordgroep bijstellen. Een op het Toeristisch Toekomstplan gebaseerd uitvoeringsprogramma zal er juist voor zorgen dat toeristen zich welkom blijven voelen op het eiland, geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid voor de inwoners en draagt bij aan het behoud van onze kernwaarden. Hierbij willen we ook gebruik maken van het moment om de Texelse gemeenteraad te bedanken voor het vaststellen van dit plan. Het doet daarmee recht aan de manier waarop er in het voortraject door partijen intensief is samengewerkt om tot dit resultaat te komen. In het bijzonder een groot compliment aan Linda Demmers die deze complexe, voor het eiland strategisch belangrijke opdracht, uiterst professioneel heeft uitgevoerd. Wij kijken vol vertrouwen naar de Texelse toekomst en blijven ons steentje als groep bijdragen aan een constructief vervolg op het Toeristisch Toekomstplan."

Tot de klankbordgroep horen de volgende partijen:

KADO Texel, Kamperen bij de Boer, Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Texel, Staatsbosbeheer, LTO Noord, TESO, TOP Texel, Texelse dorpscommissies en VVV Texel.

Ondernemer uitgelicht

Twitter