Facturatie 2014

Vandaag verstuurt TOP de facturen voor de contributie van 2014. Dat gebeurt digitaal als uw e-mailadres is gekoppeld in de ledenadministratie. De tarieven voor het TOP lidmaatschap zijn dit jaar niet verhoogd, want er is niet geïndexeerd. Op uw factuur vindt u ook de nieuwe inloggegevens voor het besloten ledengedeelte van de website.

De weergave van de factuur is afhankelijk van uw eigen PDF instellingen. Hebt u problemen met het openen of lezen van de digitale factuur en/of wilt u hem liever via de post ontvangen, dan kunt u dit per email of telefonisch (0222-365845 / 06-41491501) doorgeven aan het secretariaat.

Er is nog iets gewijzigd dit jaar: TOP is over op Europees incasseren. Betaalt u per kwartaalincasso of per jaarincasso, dan wordt op uw factuur het Incasso ID van TOP vermeld. De contributie wordt op maandag 3 februari geïncasseerd. TOP moet het incassobestand ruim van te voren aanleveren. Daarom moeten wijzigingen op tijd bij ons binnen zijn. Als u wijzigingen vóór 22 januari aan het secretariaat doorgeeft (bij voorkeur via de e-mail maar telefonisch mag ook), dan worden deze nog meegenomen in de incasso op 3 februari. Wijzigingen op incassofacturen die na 21 januari worden doorgegeven zullen achteraf verwerkt en verrekend / gefactureerd worden. 

Leden die geen incassomachtiging hebben verstrekt maar zelf betalen, worden vriendelijk verzocht de contributie ook op of voor 3 februari te voldoen.

Ondernemer uitgelicht

Twitter