Evenementen

Texel barst van de mooie evenementen. TOP en VVV Texel bekijken hoe evenementenorganisatie op Texel ondersteund kan worden. Daarvoor zijn sinds het najaar van 2013 een aantal bijeenkomsten geweest met evenementenorganisatoren, met mensen van de gemeente, met mensen van de sportraad en van cultuurevenementen. Dat heeft inmiddels geleid tot een aantal initiatieven:

Juni Cultuurmaand

Eén van de initiatieven is het groeperen van enkele kleinere evenementen in een cultuurmaand. Die moet dit jaar in juni voor de eerste keer gaan plaatsvinden. Hier vindt u meer informatie.

Vormgeving evenementenbeleid

Er loopt een initiatief voor het vormgeven van het evenementenbeleid op Texel. Nadere informatie volgt.

Ondersteuning evenementenorganisatie

Er is een enquête gehouden onder evenementenorganisators en veel informatie is ingewonnen over hoe ondernemersverenigingen en gemeenten evenementenorganisatie op andere plaatsen in Nederland organiseren. De bevindingen zijn in een bijeenkomst op 16 januari 2014 met belanghebbenden besproken. Robin Konijn leidde de avond. Pip Barnard presenteerde de uitkomsten van de enquête. Michel Gregoire gaf een presentatie over verschillende modellen voor een overkoepelende Evenementenorganisatie:

Presentatie Evenementenorganisatie

Er is aan het eind van de avond besloten nog een bijeenkomst te organiseren om dieper in te gaan op deze drie modellen. Charlotte Lorier lichtte toe aan welke voorschriften de gemeente moet voldoen bij de behandeling van vergunning aanvragen en waarom. De bijeenkomst was erg goed bezocht.

Notities 16 januari

Op dinsdagavond 4 februari vond een vervolgbijeenkomst plaats op vakantiepark De Krim. Lieke Danenberg van de Evenementendesk Alkmaar gaf een presentatie en er werd verder gediscussieerd over de onderwerpen van de vorige bijeenkomst:

Notities 4 februari

Op basis van de input wordt nu een voorstel gemaakt voor een evenementendesk op Texel. Hebt u opmerkingen naar aanleiding van de notities van 16 januari en 4 februari dan kunt u die doorgeven aan het TOP secretariaat.

Dit filmpje over het geslaagde Windfestival dat op 4 en 5 oktober 2014 plaatsvond in De Koog en andere filmpjes vindt u op http://www.texelvakantietv.nl/

Ondernemer uitgelicht

Twitter