Nieuwjaarstoespraken TOP

TOP luidde maandag 4 januari met een flink aantal leden het nieuwe jaar in tijdens de nieuwjaarsreceptie op Vakantiepark De Krim. Hebt u de receptie gemist? Lees hier de toespraken terug:

Nieuwjaarsspeech voorzitter Gerard van Veen:

TOP werkt met een roulerend voorzitterschap; alle bestuursleden komen een keer aan de beurt. Tot nu toe werkte dat voor ons als bestuur goed. Sommige jaren is het lastiger die voorzittersstoel te vullen dan andere, maar we hebben een groot bestuur, dat bestaat uit 10 sectievoorzitters. We zijn nu vijf jaar op weg, dus voorlopig kunnen we nog even vooruit.
collage 2016 01 01

Zoals u ziet zitten er momenteel alleen mannen in het TOP bestuur. Er zijn natuurlijk ook vrouwelijke ondernemers. Zij zijn gelukkig wel actief in de communities en sectiebesturen. We zouden als TOP bestuur graag een paar dames in ons midden hebben. Maar er waren dit jaar bij de bestuursverkiezingen in de secties geen dames die sectievoorzitter wilden worden. En dat is de meest directe manier om in het TOP bestuur te komen. Dus we gaan als TOP bestuur zonder dames het nieuwe jaar in.
 
Het TOP bestuur kan ook zelf besluiten het bestuur uit te breiden. Zo zit ook de Texelse voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Afdeling Texel in het TOP bestuur. Dat is dit jaar Rob Vos. Bestuursleden van JONT woonden vorig jaar een aantal vergaderingen bij en dit jaar schuift Peter Koorn, de voorzitter van JONT, als vaste genodigde bij onze bestuursvergaderingen aan. Ze zijn van harte welkom. En dat geldt ook voor LTO Texel, al langer agendalid van ons bestuur.

We hopen dat alle leden, zowel de dames als de heren, onze vereniging dit jaar weten te vinden via het secretariaat, manager Michel Gregoire of de bestuursleden.
 
GvV2 2Ik ben Gerard van Veen en ik neem het voorzitterschap dit jaar over van Bouke Weber. Ik ben al sinds 1993 als eigenaar van Vakantieburo Kobeko lid van TVO en TVL en nu van TOP. Ik ben al jaren actief als bestuurslid op Texel, waarvan de afgelopen vier jaar als secretaris bij TOP. Dit jaar neemt Arjen van Diepen de taak van secretaris op zich, omdat ik aan de beurt ben om de rol van voorzitter op me te nemen. Ook maak ik namens TOP deel uit van de Raad van Toezicht van VVV Texel.
 
De laatste TOP voorzitters hadden de ambitie om detailhandel op de agenda te zetten en zichtbaarder te maken wat de vereniging doet. Ik denk dat ze daar goed in geslaagd zijn. Ik vind het belangrijk dat de communicatie naar u op dit niveau blijft. Ik hoop ook dat het u makkelijker maakt om ons dit jaar te vertellen wat u denkt. Want de waarde van een idee ligt in het gebruik ervan!

Ik kan niet beloven dat wij als TOP bestuur altijd meteen iets met uw opmerkingen kunnen. Er zijn altijd veel actuele dossiers tegelijk die onze aandacht vragen. Maar de beste manier om te slagen is om het dan gewoon nog een keer te proberen. Als KNRM bemanningslid weet ik dat mislukkingen vaak ontstaan omdat mensen niet beseften hoe dicht  ze bij het succes waren, toen ze het opgaven.  Uw input, uw ideeën en meningen zijn ons kompas. Ik steek mijn mening zelf niet onder stoelen of banken, maar ik zit er ook voor u. Wij vertegenwoordigen met ons 12 - hoofdige bestuur bijna 900 leden. Daarvoor varen we op onze eigen kennis en ervaringen, maar we willen ook weten wat ú wilt, wat ú vindt en welke belemmeringen ú ziet om te ondernemen op Texel in de komende jaren.Kompas
Het gaat goed met TOP. En het ging ook veel ondernemers voor de wind afgelopen jaar. Dat is goed, maar ook een beetje verontrustend. Want vooruitgang begint met ontevredenheid! Dus ook al mag u niet klagen, van TOP mag dat best. Wij vertellen u wat we doen. Laat ons ook horen wat er beter kan, op Texel en binnen de vereniging.  Ik wens u een prachtig jaar!

Nieuwjaarsspeech manager Michel Gregoire:

MGDag dames en heren,

Ik wilde graag even wat dieper ingaan op een paar dingen die Gerard van Veen zojuist gezegd heeft.

Gerard van Veen, onze bestuursvoorzitter voor dit jaar, sloot af met de opmerking dat het veel ondernemers goed gegaan is in 2015. En dat dit goed is maar soms ook een beetje verontrustend. Tja, verontrustend betekent voor een ondernemer eigenlijk niks anders dan dat je elke dag met je toekomst bezig moet zijn. Jullie weten dat we vanuit TOP dagelijks bezig zijn met de mogelijkheden en beperkingen die we morgen op dit eiland hebben. Om dat nog beter te kunnen, gaan we dit jaar een economisch programma maken met maatregelen die onze economie verder kunnen versterken. We trekken vaak samen op met de Gemeente als het gaat om het maken van beleid en we zorgen ervoor dat de agenda’s zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Tegelijkertijd denken we dat we met een programma van maatregelen om onze economie te verbeteren nog een stap verder zetten. Binnenkort zullen jullie daarover meer berichten zien en we hopen natuurlijk dat zich een aantal ondernemers melden die willen helpen!

Een ander belangrijk punt dat Gerard aangaf, was dat uit de sectievoorziters die het bestuur van TOP vormen elk jaar een nieuwe voorzitter gekozen wordt. En dat dit goed werkt. En dat klopt ook. Hij bedankte TOP-leden ook voor hun inzet in de sectiebesturen en de communities. Dat is terecht. Maar ik wil daar graag een oproep aan verbinden. Want ondanks het feit dat we in de huidige bestuursroulatie nog 5 jaar vooruit kunnen, streven wij tegelijkertijd naar bestuursvernieuwing. We willen, met andere woorden, graag nieuwe mensen in onze sectiebesturen. Niet alleen mannen, niet alleen vrouwen, maar vooral ook jonge mensen!

Ricardo de Graaf stelde dit in 2015 al een keer aan de orde. Hij zei: "Er mag best meer naar de jongere generatie geluisterd worden." En dat is ook zo! TOP heeft oog en oor voor alle ondernemersgeluiden, dus ook voor die van jonge ondernemers. En speciaal aan hen vraag ik: doe mee, bestuur mee, leer en ervaar wat het is om die maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen… Ik zou bijna zeggen een goed voornemen voor 2016!

Ik wens iedereen een heel mooi 2016 toe!

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter