Evaluatie Wet markt en overheid

Hoe ervaart u de wet Markt & Overheid? In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert onderzoeksbureau Ecorys de evaluatie uit van de Wet Markt en Overheid (M&O). De wet M&O moet voorkomen dat overheden oneerlijk concurreren met bedrijven. In de wet staan bijvoorbeeld gedragsregels waaraan overheden zich moeten houden om concurrentievervalsing te voorkomen. Voor een goede evaluatie willen de onderzoekers van ondernemers weten hoe zij de wet ervaren. U kunt de enquête hier invullen tot vrijdag 20 februari 2015.

De resultaten van de enquête zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen in de rapportage niet herleidbaar zijn tot individuele personen of bedrijven. Ook zullen geen individuele reacties worden doorgegeven aan het Ministerie van EZ, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of andere overheden.

Ondernemer uitgelicht

Twitter