Enquete openbare werken

Met openbare werken krijg je als ondernemer gelukkig niet heel vaak te maken. Wanneer dat wel het geval is gaat het echter vaak fout en ontstaan er problemen en schade. MKB Nederland zet zich in voor het verminderen van problemen bij openbare werken. Het doel van deze lobby is simpel: het voorkomen van schade bij openbare werken.  De insteek is een praktische handreiking die elke gemeente moet implementeren. MKB-Nederland wil inzichtelijk maken wat de schadelijke effecten zijn voor ondernemers bij openbare werken. Middels de enquête kunt u input geven. De enquête is in te vullen op www.surveymonkey.com/s/openbarewerken  tot 20 december.

Ondernemer uitgelicht

Twitter