Energie voor de Texelse ondernemer

De gemeente heeft aangekondigd komende jaren waarschijnlijk te gaan handhaven op de naleving van een aantal energiewetten. Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.[1]. Vanuit TOP wijzen Pepijn Lijklema en Jord Kuiken op het belang van deze informatie voor ondernemers.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.[2]

Een energielabel is voor de meeste utiliteitsgebouwen verplicht en moet zichtbaar opgehangen worden.[3]

Stijgende energieprijzen

Vorig jaar gaven de Texelse bedrijven samen ongeveer 22 miljoen euro uit aan gas en elektriciteit. Dit jaar zal dat oplopen tot rond de 53 miljoen euro. Hierdoor zullen veel investeringen in besparingen en lokale opwekking zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het loont dus om dit tijdig uit te zoeken.

Subsidies en gezamenlijk inkopen

Via de provincie zijn mogelijkheden voor subsidie voor het collectief als vereniging. Daarnaast zijn ook individuele subsidies mogelijk voor MKB ten behoeve van bijvoorbeeld energieadvies. Ook zijn er (fiscale) subsidies voor aanschaf van installaties (warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen) of isolatie.

Later dit jaar zullen een aantal TOP-leden een gezamenlijke informatieavond houden over dit onderwerp. Daar zal tevens gekeken worden of er behoefte is aan een gezamenlijke inkoop voor TOP-leden. Voor vragen en ideeën kunt u alvast contact opnemen met Jord Kuiken en Pepijn Lijklema.

 

[1] https://www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing

[2] https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

[3] https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-utiliteitsgebouwen

Ondernemer uitgelicht

Twitter