Doorgeven van wijzigingen

Halverwege januari verstuurt TOP de facturen voor de contributie van 2022. Hoogste tijd om mogelijke veranderingen door te geven dus.

Misschien is het aantal fte's gewijzigd dat u in dienst hebt, verhuurt u minder of meer slaapplaatsen, bent u van bank veranderd of verhuisd. Graag wijzigingen die van invloed zijn op de facturatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 28 december 2021, per e-mail doorgeven aan: secretariaat@top-texel.nl. Ook wanneer u TOP wilt machtigen de contributie voortaan per automatische incasso te innen kunt u contact opnemen met het secretariaat. De tarieven voor het lidmaatschap wordenvastgesteld tijdens de ledenvergadering.

Ondernemer uitgelicht

Twitter