Discussie B&B sector

De sectie KLV zal namens haar leden natuurlijk zeer actief zijn in de discussie over hoe om te gaan met B&B's die vanuit het verleden al meer dan 6 bedden verhuurden en hierover ook altijd de afdracht van toeristenbelasting hebben gedaan. In dat kader vraagt de sectie KLV of alle verstrekkers van logies met ontbijt - en dan met name die uit De Koog - willen melden of ze in het kader van de bestemmingsplannen al een bezwaar of zienswijze hebben ingediend. Graag melden via info@klvtexel.nl.

Maaien eigen grond

De sectie KLV wil verder graag weten of er logiesverstrekkers in het buitengebied benaderd zijn door de gemeente om zich voortaan te beperken tot het maaien van uitsluitend eigen grond. Dit in verband met het artikel hierover van 20 juni jl. Reacties graag naar info@klvtexel.nl

 


 

Ondernemer uitgelicht

Twitter