Dilemma’s rond de Texelse Retailvisie

De Gemeente werkt aan een Retailvisie en TOP is lid van de projectgroep. Wat kan Texel doen om winkelen en de verstrooiende voorzieningen eromheen aantrekkelijk te houden en de Texelse dorpen te versterken? 

1. De landelijke tendens en de eilandeconomie

Statistische berekeningen die aan de basis liggen van de Retailvisie, laten zien dat voor zowel detailhandel als horecavoorzieningen de komende jaren groeimogelijkheden in oppervlakte zijn. De berekeningen zijn gebaseerd op landelijke trends. Het dilemma voor horecaondernemers op Texel is op dit moment dat zij eerder krimp dan groei zien.

De horecasector geeft aan te begrijpen dat er op basis van landelijke statistieken een groei voorzien wordt. De Texelse bedrijven voorzien de komende jaren echter een afname van meteroppervlak en wil juist dat de gesaneerde meters ingevuld worden door detailhandel en blurringconcepten. Dit laatste betekent een combinatie van horeca en detailhandel: bijvoorbeeld koffie en broodjes gecombineerd met een modewinkel.

De detailhandel op Texel voorziet eveneens een beperktere groei dan de berekeningen laten zien. Groei kan eventueel wel, als het gepaard gaat met verplaatsing van winkels, zodat er sprake is van compacte, gezellige winkelkernen in een aantal dorpen, zoals Den Burg, De Koog en Oudeschild. Met name in Den Burg zijn er interessante gesprekken rondom de ontwikkeling van horeca en detailhandel op de Groeneplaats en in de Parkstraat.

 Blurring

Meer informatie over Blurring vindt u hier

2. Samenwerken én profileren  

Hoe kun je aantrekkelijke winkelkernen ontwikkelen? Door een aantal zaken zo in te richten dat winkels, horecabedrijven en parkeerplekken dicht bij elkaar liggen. Dat klinkt simpel, maar daar komt een omslag bij kijken. Het is belangrijk dat bedrijven hard gaan werken aan kwaliteit, gaan samenwerken én een eigen identiteit ontwikkelen.

De gemeente kan zorgen dat de techniek werkt. Met andere woorden, dat de ruimtelijke mogelijkheden er zijn om winkels/horecazaken van buiten naar binnen -naar de kernen toe - te laten bewegen. De invulling ligt bij de ondernemers en samenwerkingsverbanden. Samenwerken én profileren dus. Een dilemma vol mogelijkheden.

Misschien zijn er subsidiemogelijkheden te creëren voor gewenste verplaatsingen. Het is een vraag die de gemeente op dit moment nog niet bediscussieerd heeft; dat vindt TOP jammer maar hopelijk gebeurt dit alsnog. De cijfers uit het onderzoek dat vooraf ging aan de retailvisie, wijzen uit dat een sterke retailstructuur op het eiland een wezenlijke economische bijdrage levert.

3. Moet de voorgestelde Groeneplaatsontwikkeling er komen?

Op dit moment zorgt de Groeneplaats, samen met de inrichting van de Parkstraat, voor een gat in het winkelrondje, waardoor de compacte kerngedachte in Den Burg ver weg lijkt. TOP zegt ‘ja’ tegen het plan dat dit gat kan dichten en is dus gematigd positief over de huidige schetsen. Tegelijkertijd moet het ‘gat’ wel doordacht en constructief worden gedicht. Daarom zijn we ook terughoudend en denken we na over een antwoord op vragen als: Moet de Parkstraat autoluw worden? Hoe betrekken we het park bij de winkelronde? Welke activiteiten kunnen we stimuleren op de Groeneplaats?

4. Plan van Aanpak mobiliteit en Retailvisie: versterkend of contraproductief?

Bereikbaarheid van de winkelgebieden is een belangrijk onderwerp en dit staat ook beschreven in het Plan van Aanpak Mobiliteit, dat zijn definitieve status nadert. Hierin staat onder andere beschreven dat automobilisten op de parkeerterreinen bij strandslagen en rond de centra van alle dorpen te maken krijgen met betaald parkeren. Bij het Plan van Aanpak zijn alle belanghebbenden betrokken en mensen geraadpleegd.

TOP ziet voordelen bij de uitbreiding van het Texelvignet. Er komt door de vignetinkomsten geld voor de ontwikkeling van meer parkeergelegenheid in bijvoorbeeld Den Burg. Daarnaast hoeven gasten door het Texelvignet op heel veel betaalde plekken niet op te letten of ze wel of niet een parkeerlimiet overschrijven. De beperkte parkeertijd bij parkeerterreinen is op dit moment mede daardoor nog een punt van discussie, die vooral gaat over: moeten we gasten een uur of twee uur parkeren aanbieden bij de supermarkten?

TOP heeft veel ondernemers gesproken; zij willen graag dat de huidige parkeerduur van twee uur rondom de supermarkten ongewijzigd blijft. TOP stuurde hierover ter aanvulling een aparte visie naar de gemeenteraad.

Om u een idee te geven over de dilemma’s en voordelen die de buitendorpen zien in de invoering van betaald parkeren: Hier  geven Lyanne Hooijschuur, ondernemer in De Cocksdorp, en Gerrit Koorn, voorzitter van de dorpscommissie van De Cocksdorp, een inkijk.

Op 11 februari bespraken de ambtenaren en adviseurs die de concept-Retailvisie ontwikkelden, de belangrijkste onderwerpen rondom retail. Ambtenaren, adviseurs en de projectgroep ronden de retailvisie nu af en leggen deze aan het College van Burgemeesters en Wethouders voor. Zij stuurt een eindversie aan de raad. Binnenkort is er nog een inspraakmogelijkheid en de komende weken kunnen we nog deelnemen aan het vaststellen van het definitieve concept.

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter