Debat Duurzaamheid

Zet lokale duurzame energie zoden aan de dijk of niet?

Stichting Duurzaam Texel verwacht dat over deze vraag dinsdagavond fel gedebatteerd zal gaan worden.

Want in 2008 heeft de gemeenteraad het doel uitgesproken om in 2020 alle energie die nodig is op Texel op te wekken met gebruik van duurzame bronnen. Deze ambitie is gedeeld met de andere Waddeneilanden en heeft geleid tot een gezamenlijk Ambitiemanifest. Wat is er van deze ambitie over? Het doel van debatleider Robin Konijn van InnoFundNL is dat de raadsleden kleur bekennen tijdens het verkiezingsdebat www.duurzaam-texel.2018, dat dinsdag 11 maart in Cinema Texel wordt gehouden. Kandidaat-raadsleden worden tijdens dit debat gedwongen stelling te nemen. Wat vinden zij van dit beladen onderwerp? Welke plannen op het gebied van duurzaamheid willen ze de komende vier jaar verwezenlijken? Het debat wordt georganiseerd door Duurzaam Texel, in samenwerking met maatschappelijke partners TOP, LTO, TexelEnergie en Texel Team 2020. De avond wordt gestart met een inleiding van prof. Han Brezet van de TU Delft over ‘duurzame kansen’. Vervolgens presenteren de deelnemers aan het debat zich door middel van muziek en een ‘pitch’ van twee minuten, waarin zij toelichten in welk opzicht hun verkiezingsprogramma zo duurzaam is. Centraal tijdens deze introductie staat de vraag: ‘Waar staan we in 2020?’ Het debat zelf is verdeeld in drie blokken, elk met een eigen thema: Werk, Water en Wind. Geen willekeurige thema’s, maar gekozen met het oog op de beginselen van Duurzaam Texel: People, Planet en Profit. Elk blok begint met het onderdeel ‘fact checking’. De kandidaat-raadsleden krijgen vijf tot tien vragen over uiteenlopende onderwerpen voorgelegd.

Voorbeelden:

1. Hoe groot is de beroepsbevolking op Texel?
2. Hoeveel stijgt de zeespiegel de komende 30 jaar?
3. Hoeveel geluid maakt een windmolen? Een mooi onderdeel ook voor het publiek, dat zo direct kan ontdekken hoe goed de politici (in spe) op de hoogte zijn van de feiten.

De drie blokken:

Werk: De werkgelegenheid op Texel is van groot belang. Elke Texelaar voelt het belang van gevarieerd werk, ook voor hoger geschoolden. Daarnaast zijn we allemaal gebaat bij een goed ondernemersklimaat. Welke politieke keuzes moeten worden gemaakt om deze doelen te bereiken?
Water: In veel verkiezingsprogramma’s staat iets over drinkwater. Aanleiding is de breuk die vorig jaar in de aanvoerleiding onder het Marsdiep ontstond. Maar de klimaatverandering heeft ook grote gevolgen voor onze reguliere waterhuishouding. Zo zullen extreem natte periodes worden afgewisseld door extreem droge periodes. Ook is de kans groot dat zoet oppervlaktewater zouter wordt. Het gemeentebestuur kan niet achterover leunen en de ontwikkelingen rustig afwachten. Maar hebben de politieke partijen al plannen voor het bufferen van zoet water? En wat betekent dat voor de inrichting van het Texelse landschap?
Wind: Alle politieke partijen hebben een mening over windenergie en koppelen deze aan hun opvattingen over het landschap. Maar elk plan heeft gevolgen voor de economie op het eiland. Niet alleen wegens het rendement van windmolens, maar ook door de gevolgen voor het toerisme. Dit blok begint met de stelling dat windenergie nodig is, willen we op Texel in 2020 op energiegebied zelfvoorzienend kunnen zijn. Met de opbrengst uit windenergie kan de toeristische infrastructuur worden versterkt, kunnen de toeristenbelasting en de onroerendzaakbelasting worden verlaagd en maatschappelijke doelen worden gefinancierd. Gaan de deelnemers aan het debat hierin mee?

Programma

19.30 uur        Zaal Cinema Texel open
20.00 uur        Opening
20.05 uur        Inleiding Han Brezet, professor TU Delft en medeoprichter van Duurzaam Texel
20.25 uur        Korte introductie kandidaat-raadsleden
20.50 uur        Debat, bestaand uit drie blokken, die elk starten met een onderdeel ‘fact checking’
22.00 uur        Afsluiting met ruimte om na te praten
                    

Ondernemer uitgelicht

Twitter