De TOP ledenbijeenkomst in vogelvlucht

Voor alle TOP leden die graag nog even door de Algemene Ledenvergadering willen worden heengeleid: de belangrijkste punten van de avond staan hieronder voor u op een rij.

1. Druk?

Bouke haalt in zijn openingsverhaal het fenomeen ‘Druk, drukker, drukst’ aan, waarover de eilandmedia en ambtenaren in hun stukken vaak spreken. ‘Is het zo druk?’ vraagt Bouke zich namens TOP af, ‘of gedragen we ons niet gewoonweg te druk, op het eiland van rust, ruimte en natuur?’ In bijvoorbeeld het spreekwoordelijke hoogseizoen en in hoogtijweekenden is het eiland in Webers beleving wel vol (lees alle bedden zijn bezet) en concentreren gasten zich op een aantal hotspots, maar is het niet drúk. “Wat niet wil zeggen dat je je niet druk mag blijven maken over een vol eiland. Want te vol, dat is niet goed, dan wordt het namelijk wel druk. Maar om dit te voorkomen hebben we toch het beddenplafond bedacht?”

2. TOP vertelt nadrukkelijker wat ze doet

TOP gaat meer te werk als The invisible man dan als Superman. Om de leden toch goed op de hoogte te houden en bij de zaken te betrekken, investeert TOP via de nieuwsbrief, artikelen op de website en een actiever social mediabeleid in het aanhalen van de banden met de leden en zet dit in 2016 voort. TOP merkt dat leden en stakeholders door de actievere berichtgeving vaker hun mening ventileren. Dit helpt TOP om het belangenbehartigingswerk meer richting te geven. 

Superheld

3. TOP ging intensiever samenwerken

Met JONT

Een bestuurslid van de netwerkorganisatie voor jonge ondernemers JONT is sinds begin 2015 bij de bestuursvergaderingen van TOP. TOP maakt in de belangenbehartiging gebruik van de inzichten van JONT.

Met Stichting Havenbelangen Oudeschild

TOP en SHBO hebben met de gemeente een toekomstvisie voor de haven van Oudeschild gemaakt. Die is er nu en als het aan ondernemers ligt worden op basis van deze visie nu uitvoeringsprogramma’s gemaakt om de exploitatie van de Oudeschilder haven een impuls te geven. Dit betekent onder andere dat de gemeente de walfaciliteiten moet verbeteren om de haven aantrekkelijker te maken voor de bruine vloot en cruisevaart. Met name deze laatste blijft nu nog vaak weg vanwege de gebrekkige walfaciliteiten, terwijl Texel voor hen een aantrekkelijke bestemming is.

Uitgangspunt van de toekomstvisie voor de haven van Oudeschild is dat het gebruik divers en multifunctioneel is; toerisme, visserij en agrarisch gebruik moeten gecombineerd kunnen worden om het authentieke karakter - belangrijk voor een aantrekkelijke haven - te bewaren. Dat betekent dat er een goed exploitatiemodel voor het beheer van de haven moet worden bedacht.

Ondernemers hebben onder andere via TOP en SHBO laten weten dat de haven het beste uit de verf komt als de gemeente de exploitatie loslaat. De lokale Texelse overheid is volgens de betrokken belangenorganisaties en een aantal ondernemers niet toegerust op de exploitatie en heeft de haven in de afgelopen 15 jaar onvoldoende ontwikkeld. De raad ziet dat helaas anders; de gemeente blijft in ieder geval exploitant tot 2017.

Met het College

De raad besloot om de oorspronkelijke financieringsstructuur van STIFT - de gemeente geeft een deel van de jaarlijkse opbrengst uit de toeristenbelasting aan dit investeringsfonds, met tot doel het te investeren in de toeristische economie - te vervangen door een jaarlijkse, vaste instellingssubsidie. Dat ging te zeer in tegen de oorspronkelijke opzet, die door ondernemers zelf bedacht en georganiseerd is. Samen met het college is het gelukt om de oorspronkelijke structuur te laten voortbestaan en investeringsfonds STIFT voor Texel te behouden.

Met leden

De vier communities bestaan uit ondernemers die een specifieke bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van gemeentebeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van detailhandel, verblijfsrecreatie, onderwijsontwikkeling en evenementenorganisatie. Vaak hebben de ondernemers in zo’n community specifieke expertise. Dat is ook het belang van zulke communities; kennis inbrengen en doorgeven, zodat je een beleid krijgt waar je ook echt wat aan hebt en je je bedrijf of activiteiten kunt door ontwikkelen.

Met LTO Texel

Waterbeheer op Texel en de herziening van de nota Toerisme en Recreatie; twee voorbeelden waarbij agrariërs en een aantal TOP-sectoren belangen delen en elkaar versterken. De agrarische sector is een belangrijke economische pijler en bepaalt voor een deel hoe Texel eruit ziet. Bovendien laten agrariërs TOP zien hoe toeristische regelgeving soms tegenstrijdig kan zijn met het landelijke landbouwbeleid. Daarom vindt TOP de samenwerking met LTO Texel erg waardevol. Zo maakt TOP in de community Toerisme & Recreatie dankbaar gebruik van de kennis van agrariër en boerderijcampingeigenaar Klaas Tjepkema.

4. Irritatie en anticiperen

De gemeenteraad reageert volgens manager Michel Gregoire soms geïrriteerd en dat is volgens TOP niet nodig. Gregoire: “We komen op voor een eenduidig ondernemersbelang en zijn geen hindermacht. De raad kan haar voordeel doen met het feit dat de kritiek op deze manier georganiseerd is.”
TOP gaat een programma van economische ontwikkelpunten maken, zodat er vanuit het ondernemersbelang constructiever op de beleidsvoornemens van de gemeente kan worden geanticipeerd.

5. Ledenaantal en financiële positie

De inkomsten daalden licht in 2014 door dalende contributie inkomsten; bedrijven hadden dat jaar minder personeel in dienst (TOP vraagt logiesverstrekkers een contributiebijdrage per bed en de andere ondernemers een contributiebijdrage per personeelslid, hier vindt u meer informatie over TOP Contributie).

In 2015 zag TOP het aantal personeelsleden weer toenemen en de verwachting is dat deze trend vanwege het economisch herstel doorzet. Het ledental daalde zowel in 2014 als 2015 licht, vooral door bedrijfsbeëindigingen. Tegelijkertijd begint de ledenaanwas zich positief te ontwikkelen. Steeds meer ondernemers zien de meerwaarde van het TOP lidmaatschap. TOP hield de kosten goed onder controle, kon de promotiebijdrage aan VVV uiteraard voldoen en eindigde 2014 bovendien nog met een positief resultaat dat aan de reserve werd toegevoegd. Het bestuur buigt zich de komende tijd over de bestemming van deze reserve.

BestedingTOPcontributie

Zo besteedt TOP uw contributie in 2015 en 2016

TOP verwacht dat de inkomsten in 2016 licht stijgen en voorspelt voorzichtig dat het aantal nieuwe leden in 2016 voor het eerst boven het aantal opzeggingen gaat uitstijgen. Dit omdat de economie aantrekt en TOP nadrukkelijker vertelt wat ze betekent voor ondernemers op Texel. Voor dit laatste vallen we terug op een betaalde communicatiemedewerker; onder andere daarom is het resultaat in 2015 iets lager dan vorig jaar werd begroot.

6. Sprekers

Cor van Heerwaarden over Lange Juni

Cor van Heerwaarden legt uit wat Lange Juni is, hoe het functioneert en wat het toekomstperspectief is van dit platform van kunst, cultuur en theaterevenementen op Texel. Organisatoren kunnen aanhaken bij dit label, zodat zij met elkaar voor meer bereik en een efficiënter vergunningen-, pr- en fondsenwervingsbeleid kunnen zorgen. Veel mensen hebben zich over hun angst voor concurrentie heen kunnen zetten en deden afgelopen juni mee. Of er daadwerkelijk meer bezoekers waren dan voor de bundeling, is niet bekend. Wel heeft de organisatie het gevoel dat er meer is ‘verdiend’ en geprofessionaliseerd. Door samen te werken, zaken gerichter aan te pakken en promotie- en sponsorgeld efficiënter in te zetten.

Jeroen ter Huurne van Collin Crowdfund over Crowdfunding

Jeroen ter Huurne van Crowdfundingsorganisatie Collin Crowdfund vertelt over de voordelen van financieren via Crowdfundingsplatformen. Nu financieren de banken nog 80 procent van het MKB, 20 procent van de ondernemers kiest voor andere bronnen. Jeroen verwacht dat dit veel meer gaat worden. Er is veel behoefte aan onafhankelijke informatie over alternatieve financieringsvormen. Daarom kunnen leden een themadag over Crowdfunding en andere financieringsinitiatieven tegemoet zien.

Cees de Waal over TESO en de Bestuursklas Texel

De directeur van de veerdienst vertelt over de nieuwe boot die in het voorjaar van 2016, na een reis van vier dagen, aankomt in de TESO-haven. Iedereen krijgt een indruk van de visie op besparen en de impact die het bouwen van een nieuwe boot heeft. De nieuwe boot wordt ook aangegrepen om de verkeerssituatie in Den Helder zo te organiseren, dat de tijd die je nodig hebt om naar de boot te rijden halveert.

Cees sluit af met het een korte introductie van Bestuursklas Texel. Een initiatief van TESO, om de bestuurlijke toekomst van Texel ‘veilig’ te stellen. Femmy Saal geeft via interviews een inkijk in ‘de klas’, die naast haarzelf bestaat uit Stefan Hooijschuur, Morten Eschweiler, Paulien Valk, Marianne Langeveld, Ineke Bremer, Pieter Langeveld, Jan-Willem Bakker, Dirk-Jan Saal, Menno Timmer, Peter Koorn, Lotte van de Belt, Annegeertje Tjepkema en Marleen Keijser.

Kunstenaar Paulien Valk, van de Bestuursklas: “De dromen die ik als kunstenaar en ondernemer heb, gaan veel verder dan mijn persoon en daar heb ik meer mensen bij nodig. Hoe ga je met elkaar om en wat zijn je dromen? Spreek ze uit en maak ze waar. Dankzij de Bestuursklas ben ik voorzitter van het Lange Juni-bestuur en ga ik zakelijker met mijn vak als kunstenaar om. Ik wil TESO hartelijk bedanken voor de kans.”

Meer informatie over TESO en de bestuursklas vindt u hier

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter