De Ronde om Texel heeft u nodig!

De Ronde om Texel heeft in de vorige editie haar “back-to-basics“ vorm gevonden, mede gedwongen door de economische crisis na jaren met grote sponsoren als Zwitserleven. Dit jaar wordt daarop doorgebouwd en aan een evenement gewerkt waar zeiler en nautische beleving voor deelnemers en gasten centraal staan. Er is een compleet nieuw bestuur aangetreden dat de Ronde wederom mogelijk maakt, maar dit bestuur heeft wel aan TOP gevraagd om alle ondernemers namens hen aan te spreken: Zonder uw hulp kan de Ronde om Texel niet worden georganiseerd!

VlagsponsorsTOP onderkent het economisch en toeristisch belang van evenementen en biedt waar mogelijk allerlei vormen van ondersteuning; bijvoorbeeld bij de organisatie van de Rede van Texel Live, de Texel Airshow, Lange juni maar ook bij De Ronde om Texel.

Wij hebben een zeer uitgebreide “boodschappenlijst” gekregen van de organisatie van de Ronde, en wij vragen u om deze te bekijken en een gulle bijdrage te leveren! Het gaat er om dat we met de hele ondernemersgemeenschap dit iconische evenement voor Texel kunnen laten voortbestaan en een solide basis voor de toekomst geven!

De “ boodschappenlijst” van de Ronde om Texel:

Het bestuur van de Ronde vraagt op dit moment concreet om:

  • Texelse vlaggensponsors (zie het arrangement in de bijlage).
  • Materiaalondersteuning in de vorm van: hekken, borden, geluidsinstallatie bij de tent / het strand, tijdsregistratiesysteem en allerlei andere hands-on benodigdheden.
  • Logies; er zijn 6 appartementen nodig voor de juryleden (2 uit België, 1 uit Engeland en 3 uit Nederland). Deze appartementen moeten voldoen aan de vereisten van de Internationale Zeilbond.
  • Logies voor ‘overkantse’ vrijwilligers voor het wedstrijdteam.
  • Een partij of een groep partijen die zijn naam aan de Texel Dutch Open wil verbinden voor € 12.500,- om deze dit jaar alsnog te kunnen organiseren. Op de Texel Dutch Open komen veel wedstrijdzeilers af, die weer zeilers voor de Ronde aantrekken.
  • Bands met een bekende naam of een bekend repertoire voor een avondvullend programma.
  • Brandstofsponsors om alle vrijwilligers die met hun eigen transportmiddelen komen te voorzien van brandstof.
  • Een partij of persoon die de afhandeling van de vergunningsaanvraag over kan nemen van de huidige voorzitter.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de Voorzitter van het Bestuur van De Ronde om Texel: Robbert de Jong, e-mail: voorzitter@roundtexel.com, telefoon: 06-26456160. En u kunt natuurlijk ook contact opnemen met Michel Gregoire, de manager ledenorganisatie van TOP, e-mail: michelgregoire@top-texel.nl, telefoon: 06-83252960.

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter