"De leden zijn ons trouw gebleven"

"Als we dan toch kijken naar positieve dingen van 2020 is dat wat mij betreft dat onze leden bij ons zijn gebleven. Dat betekent dat men het belang van het Texels Ondernemers Platform juist ook nu ziet", vertelt Michel Gregoire, manager van TOP in aanloop naar de digitale ledenvergadering die gepland staat voor 19 november en die als een soort televisieprogramma vanuit een studio wordt uitgezonden. Er volgt informatie met onder meer een instructiefilmpje. We bereiken de leden via deze weg en via de website, nieuwsbrief en de sociale media.

"We hadden van alles gepland dit jaar, maar we weten allemaal hoe het zit. Geplande ondernemersbijeenkomsten konden niet plaatsvinden. Desalniettemin was er genoeg te doen. We kregen te maken met een situatie die voor iedereen nieuw was. Er kwam heel veel op ondernemers af. Het regende annuleringen, winkels gingen dicht, sportscholen en horeca moesten dicht. En hoe moest dat op het moment dat er weer meer mocht en er weer toeristen kwamen? Hoe zit één en ander juridisch en waar konden ondernemers terecht met vragen. Kortom, er was enorm veel onzekerheid die uit het niets op ons dak kwam", vertelt Gregoire.

Samenwerken

 Samen met alle ondernemersverenigingen en dorpscommissies, VVV Texel en de gemeente ging TOP aan de slag om een situatie te creëren waarbij toeristen veilig naar Texel konden komen en het ook voor de Texelaars zelf veilig bleef. "Daar is echt veel werk verzet, waarbij de gemeente ook echt een compliment verdient. De burgemeester kreeg wel eens kritiek dat hij onzichtbaar is, maar die heeft enorm veel voor de ondernemers gedaan, geloof mij maar. Met zijn allen hebben we gekeken hoe we de economie weer op gang kregen en dat is deze zomer voor de meeste sectoren gelukt", vervolgt de TOP-manager.

 De situatie is bekend, Texel barstte deze zomer uit zijn voegen. Voor veel ondernemers betekende dit dat een (groot) deel van de geleden schade werd ingehaald. TOP-voorzitter René Jager waarschuwt echter voor teveel hosanna. "Zoals eerder aangehaald, is dit niet zo voor alle sectoren. De groepsverblijven, evenementenbedrijven, de rondvaartsector en de natte horeca zijn met beperkingen blijven zitten. Daarnaast zitten we inmiddels in een tweede besmettingsgolf en is het onzeker hoe het loopt. De horeca zit weer op slot, maar wat komt er nog meer? Wat zijn de gevolgen als er wel een lock down komt? We moeten ondernemers zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Niet alleen met advies, maar ook met een luisterend oor. Corona is voorlopig niet voorbij en het is belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen blijven houden."

 Gregoire vult aan: "Neem nu die mondkapjes. Wij dragen ze hier in de winkel, maar het werkt niet prettig. Maar of je nu voor of tegen het gebruik van mondkapjes bent, als je in een winkel komt waar dit gevraagd wordt doe je dat gewoon. Je bent namelijk te gast in iemands winkel. Het is al lastig genoeg voor supermarkten zonder dat het personeel iedere keer in discussie hoeft over maatregelen met de klanten."

Bestuursvernieuwing

 Sommige zaken zijn ook bij TOP door de coronacrisis nog niet echt van de grond gekomen, al zijn dit bewuste keuzes. Michel Gregoire: "Het was gewoon niet mogelijk om de bestuursvernieuwing te organiseren. Je kon niet goed bij elkaar komen en ondernemers hebben hun handen vol aan het eigen bedrijf. Als er jonge ondernemers zijn die willen toetreden tot het bestuur, zijn ze nog altijd zeer welkom. We zijn wel degelijk bezig en een deel organiseren we digitaal, laat daar geen misverstand over bestaan. De meeste secties hebben evengoed voor het einde van dit jaar een nieuw bestuur. Verder hebben we René (Jager) bereid gevonden om nog een jaar voorzitter te blijven. Alle stabiliteit die je kunt waarborgen is meegenomen in een tijd als deze natuurlijk. We hebben in de coronaperiode geprobeerd steeds handvatten te bieden aan ondernemers. Dit kwam onder meer naar voren door belangeloze inzet van bijvoorbeeld Sandra Koning van NBC Eelman & Partners Accountants & Adviseurs op financieel gebied en juridisch advies van 'eilandadvocaat' Vincent van der Velde. Wij zelf zijn constant met onze leden en de ondernemersverenigingen in contact gebleven om te kijken waar ze tegen aanliepen en wat er beter kon. Die input hebben we vervolgens steeds meegenomen in het wekelijks overleg van de anderhalvemetereconomie."

Online ledenvergadering

Er werd lang gehoopt dat er fysiek vergaderd kon worden, maar ook bij TOP waren ze reëel. Daarom werden de mogelijkheden verkend tot een online vergadering en de leden hebben inmiddels een mail gehad. "We hebben ruim negenhonderd leden. Nu komt niet altijd iedereen naar de vergadering, maar je begrijpt dat het meer is dan even een vergadering via teams. Zo moet het geluid goed zijn en moet het overzichtelijk blijven", stelt René.

 "Het betekent ook dat het een korte, zakelijke vergadering wordt. We bespreken de noodzakelijke dingen. Normaliter hebben we een inspirerende spreker, dat zit er dit jaar even niet in. Wel hebben we een aantal filmpjes waarin ondernemers aan het woord komen. We proberen er gewoon het beste van te maken en hopen dat leden zich opgeven. Iedereen krijgt binnenkort een mail waarin uitgelegd wordt hoe dit aanmelden werkt."

 

"Natuurlijk blikken we tijdens de vergadering terug op het afgelopen jaar en zijn er een aantal formaliteiten die jaarlijks op de agenda staan en waar de leden over moeten stemmen. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk leden online aanwezig zijn. Het is een gemis dat het napraten onder het genot van een hapje en een drankje niet door kan gaan. Dit is toch een moment waarop je als ondernemers op een informele manier kennis uitwisselt. Een digitale naborrel vinden we dan weer geen alternatief. Hopelijk vergaderen we volgend jaar gewoon weer gezamenlijk. sterker nog: zodra het op enige schaal weer mag en vellig kan, zorgen we dat we onze leden bij elkaar kunnen brengen. Het onderlinge contact wordt zwaar gemist en is nu misschien nog wel belangrijker dan ooit, besluit Gregoire.

Ondernemer uitgelicht

Twitter