De Bolder blijft belangrijke schakel

"Laten we er voor zorgen dat er geen Texelaars langs de zijlijn blijven staan"

"Hoe kunnen we ondernemers nog meer uitdagen om mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' in te passen in hun bedrijf?

Dat is de vraag waar wij dagelijks mee bezig zijn. Ons doel is dat iedere Texelaar zo volwaardig en zelfstandig mogelijk mee kan doen aan onze maatschappij", stelt Alice Reinders, trajectcoach in dienst van werkbedrijf De Bolder.

De afgelopen jaren veranderde er veel bij De Bolder. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) verdween en de Participatiewet deed zijn intrede. De verantwoordelijkheid om mensen die niet makkelijk de arbeidsmarkt op komen te ondersteunen, verschoof van het Rijk naar de gemeenten. "Met de gedachte dat zij dichterbij het vuur zitten en daardoor de lokale situatie beter kennen", legt Reinders uit. In de zogeheten 'participatiesamenleving' is het de bedoeling dat iedereen met een arbeidsbeperking - op fysiek, verstandelijk en/of psychisch vlak - zoveel mogelijk kunnen meedraaien in een reguliere werkomgeving. "Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via een proefplaatsing of via een detachering. Maar liever bemiddelen wij mensen naar een dienstverband bij een werkgever. Dit biedt een duurzame samenwerking tussen de bedrijven en de medewerkers. Er zijn in de afgelopen jaren veel mensen succesvol vanuit De Bolder geplaatst bij verschillende Texelse bedrijven en die ervaringen zijn van beide kanten heel erg goed."

Wat willen we doen?

"De Texelse arbeidsmarkt is enorm in beweging: natuurlijk is er sprake van een behoorlijke groei, maar we zien ook verschijnselen als vergrijzing, ontgroening en verschraling van aanbod. Het blijft lastig om geschikt personeel te krijgen. Het zijn al lang niet meer alleen de seizoensvacatures die ingevuld worden door medewerkers van de overkant. Gezien het grote aantal vacatures zal het ook echt wel nodig blijven om personeel te halen van het vasteland, maar laten we er voor zorgen dat er geen Texelaars langs de zijlijn blijven staan. Met vaak kleine aanpassingen in een bedrijf is er heel veel mogelijk. Laten we de horeca als voorbeeld nemen, waar een tekort is aan gekwalificeerd keukenpersoneel. Wij kennen mensen die een prima ondersteuning in de keuken kunnen bieden. Zij kunnen taken overnemen van collega’s die dan weer meer tijd over hebben voor de moeilijkere klussen. Zo’n zelfde voorbeeld uit de zorgsector: daar staan de huishoudelijke en ondersteunende taken al jaren onder druk en bovendien komen verpleegkundigen steeds meer in tijdnood met al hun taken. Ook hier kennen wij de mensen die hierin een rol zouden kunnen gaan spelen. Als werkgever moet je natuurlijk ook investeren in deze samenwerking maar wij kunnen met onze kennis en ervaring ondernemers helpen om medewerkers op de juiste manier in te zetten", stelt Jacco Mokveld, directeur van De Bolder.

Zo zelfstandig mogelijk

Met de intrede van de Participatiewet is het de bedoeling dat iedere burger zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij meedraait en een duurzaam eigen inkomen is daarbij essentieel . "Dat geeft zo'n enorme boost aan het zelfvertrouwen. Ik heb Texelaars die via ons geplaatst zijn helemaal zien opbloeien. Bij De Bolder worden mensen om allerlei redenen aangemeld. "Mensen met een verstandelijke, fysieke en/of psychische beperking . Ook Texelaars die, door welke omstandigheden dan ook, langdurig werkloos zijn geweest en die nu in de bijstand zitten. Bij ieder persoon kijken we wat het beste bij hem of haar zou kunnen passen. Sommige mensen proberen we direct te plaatsen naar bij ons bekende vacatures. Met anderen starten we een traject waarbij ook tijdelijke werkervaring opdoen bij De Bolder tot de mogelijkheden behoort. Het doel is altijd om met mensen op zoek te gaan naar mogelijkheden om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. Tot een aantal jaren terug werden mensen met een WSW-indicatie bij De Bolder geplaatst. Ook toen werd gekeken naar de mogelijkheden van doorstroom naar een extern bedrijf, maar bleven ook mensen werken in ons productiebedrijf. Dat type werk is vaak niet te vinden op bij externe bedrijven op Texel. We hebben nu nog zo'n honderd medewerkers met een WSW-indicatie. Deze groep kan hier tot het pensioen blijven werken. Per jaar stromen van deze groep tussen de vijf en tien mensen uit. Dus uiteindelijk zal deze min of meer ‘vaste’ groep langzaam verdwijnen. Mensen die vanuit de Participatiewet worden aangemeld zullen niet of korter op De Bolder aan het werk zijn; de bedoeling is dat zij zo snel mogelijk doorstromen naar regulier en duurzaam werk. Daar zijn alle ondersteuningsmaatregelen ook op gericht. Dit heeft grote betekenis voor de manier waarop we De Bolder nu hebben georganiseerd. Welke consequenties dit precies zal hebben zullen we de komende jaren in kaart moeten brengen. Zeker is wel dat De Bolder meer het karakter zal krijgen van een duiventil waar het een komen en gaan van mensen zal zijn", vertelt Mokveld.

Beschutte werkplek na de Participatiewet

Ondanks dat steeds meer medewerkers een weg moeten vinden naar een duurzame werkplek, blijft er een rol voor De Bolder. "Er blijft altijd een groep die een zogenoemde 'beschutte werkplek' nodig heeft. Bijvoorbeeld mensen die door hun beperking echt niet goed kunnen functioneren in een regulier bedrijf. Zij zullen wel langdurig kunnen blijven werken bij De Bolder, wij zorgen daar voor geschikt werk in geschikte omstandigheden", legt Mokveld uit.

Bel Alice Reinders

“Voor de groep die, al dan niet via De Bolder bij reguliere werkgevers geplaatst kan worden , is het belangrijk dat de match tussen werkzoekende en werkgever goed is”, zegt Alice Reinders. "Ik kan me voorstellen dat werkgevers die geen ervaring hebben met deze groep een hoop vragen hebben. Je hebt te maken met veel wet- en regelgeving en hoe ga je er mee om? Waar moet je rekening mee houden? Gelukkig kunnen ze met al deze vragen en zorgen bij mij terecht. Er kan een prachtige duurzame relatie ontstaan tussen de werkzoekende en de werkgever. Om zoveel mogelijk mensen van de kwetsbare groep een plaats te geven op de arbeidsmarkt is een goede samenwerking nodig tussen partijen als het Sociaal Team Texel van de gemeente en De Bolder, maar ook met de ondernemers via bijvoorbeeld partijen als TOP. Als een bedrijf een vacature heeft, zetten ze bijvoorbeeld een advertentie of plaatsen ze een bericht op Facebook. Maar ze kunnen ook met mij bellen. Dat is ook waar we naar toe willen. Dat bedrijven contact met mij opnemen. Heb je een baan beschikbaar, bel Alice", dan ga ik graag in gesprek om te kijken er een een passende match te maken is

Voordelen voor werkgever

Naast het feit dat vacatures zo worden vervuld, en vaak de sfeer bij een bedrijf ten positieve verandert, zijn er diverse ondersteunende financiële maatregelen in het leven geroepen, bijvoorbeeld de no-risk polis als dekking voor eventueel ziekteverzuim en de inmiddels steeds bekender wordende loonkostensubsidie. Voor de tijd die je investeert en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt, krijg je dus ook aantrekkelijke voorwaarden terug."

"Mijn droom is deze: als we nou eens proberen van iedere honderd werknemers op Texel er twee of drie vanuit De Bolder, het Sociaal Team Texel of vanuit een andere maatschappelijke instelling zoals Novalishoeve of Maartenshuis afkomstig zijn, dan heeft straks iedere Texelaar een volwaardige plaats in onze maatschappij. Wij dagen het bestuur en de ondernemers van TOP uit om deze droom te helpen laten uitkomen!"

Meer vragen over het plaatsingstraject ? Alice Reinders is van maandag tot en met donderdag bereikbaar op 06 - 1700 7009.

Ondernemer uitgelicht

Twitter