Community Toerisme & Recreatie

Het hernieuwen van de Nota Toerisme & Recreatie is een belangrijk dossier van TOP. Inmiddels zijn er twee projecten gaande op Texel die hier nauw op aansluiten: Planet Texel en de workshops DNA-kustplaatsen (georganiseerd door de provincie Noord-Holland) waar op Texel meerdere TOP leden aan deelnemen.

Michel Gregoire verzocht op de ledenvergadering van 4 oktober 2012 leden om zich aan te melden voor de community Toerisme & Recreatie. Woensdagavond 28 augustus 2013 is deze community van start gegaan. De community bestaat in 2014 uit de volgende leden: Alfred Bakker, Ricardo de Graaf, Michel Gregoire, Marga Harinck, Arthur Helling, Anne Hottentot, Dick Jansen, Dirk Leegwater, Andreas Schraag, Klaas Tjepkema, Wouter de Waal en Bouke Weber. Meer informatie over deze community vindt u hier en bij de agenda en nieuwsberichten.

Achtergrond:

Op 6 september 2012 was er een extra commissievergadering voor het door 7 van de 8 partijen in de Raad opgestelde initiatiefvoorstel Mooi Texel. Het voorstel was bedoeld als leidraad om de Beleidsnota voor Toerisme en Recreatie uit 2003 (ook relevant: Texel op koers: Structuurvisie 2020 uit 2009) te herzien. Velen spraken in op dit initiatiefvoorstel. TOP heeft haar steun uitgesproken voor de basis van deze leidraad: een kwalitatieve verbetering van de toeristische infrastructuur gaat boven ongebreidelde capaciteitsgroei, om de kernwaarden van Texel voor de toekomst te borgen. Tegelijkertijd was TOP zeer kritisch over de beperkende maatregelen in de startnotitie. Michel Gregoire heeft een groot aantal vragen gesteld.

Inspraak TOP over Initiatiefvoorstel Mooi Texel
Ter inspiratie heeft TOP een startnotitie van de Provincie Utrecht gestuurd: met een visie, een leidraad en een tijdspad, maar zonder beperkende maatregelen. De Raad heeft toegezegd TOP in de discussie te betrekken en was complimenteus over de constructieve houding.

Ondernemer uitgelicht

Twitter