Community Onderwijs

foksuk-citoTOP heeft een community Onderwijs opgericht om zich te buigen over de de vraag met welke partijen en hoe er de komende jaren voor gezorgd kan worden dat onderwijs aan kinderen van 6 tot 18 jaar op Texel gegarandeerd is. Een breed onderwijsaanbod is belangrijk voor TOP omdat je alleen hoog gekwalificeerd personeel naar Texel kunt halen als er hier brede opleidingsmogelijkheden zijn. De community Onderwijs bestaat momenteel uit de volgende leden: Arjen van Diepen (sectie detailhandel), Heino Huizing (sectie toeristische dienstverlening), Jolanda Kamphuis (sectie THV), Henriëtte den Ouden (sectie zakelijke dienstverlening), Jan Jacob Rab (sectie bouw & installatie) en Toon Schoenmaker (sectie ambachten). Vergaderdata van de community vindt u in de Agenda op de homepage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenmanager.

TOP vindt het cruciaal voor de vitaliteit van de samenleving dat de onderwijsinfrastructuur in stand blijft en sluit daarom graag aan bij initiatieven op Texel om het onderwijs in de toekomst te behouden. Zo juicht TOP het initiatief van Eva Mondeel van harte toe. Zij lanceerde in 2013 Operatie Onderwijs Texel, over kansen en mogelijkheden voor al het onderwijs op Texel. U kunt de bijeenkomsten van Operatie Onderwijs Texel terugkijken via YouTube (zie op Facebook operatieonderwijstexel).  

Output van de OSG is belangrijk voor de lokale economie, daarom werkt TOP regelmatig samen met OSG De Hogeberg. In 2013 en 2014 werkte TOP mee aan een sollicitatieproject met de OSG. Negen TOP leden hielden oefensollicitatiegesprekken met zeventig leerlingen op basis van hun CV's en sollicitatiebrieven. Voor de sollicitatietrainingen van 2015 worden nog ondernemers gezocht. Hier vindt u meer informatie. In 2013 en 2015  organiseerde TOP met de OSG een beroepenmarkt in de OSG voor de leerlingen van de 3e en 4e klas van de VMBO afdeling. Leerlingen kregen informatie over concrete banen, werk/leertrajecten en vervolgopleidingen. Ze mochten zien en meemaken wat je moet willen en kunnen om in een bepaald bedrijf/bedrijfstak te werken.

 

 IMG 5509

 

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter