Visie op evenementen

Jeroen SchooJeroen Schoo: “Werken zonder evenementenvisie zeker niet ideaal.”

Jeroen Schoo produceert festivals, waaronder Sommeltjespop, en is lid van de Evenementencommunity van TOP. Hij legt uit wat in zijn beleving de winst is van een evenementenvisie. “Nu regeert de angst voor het onbekende.” 

Door: Femmy Saal

"Het aantal evenementen neemt op Texel toe. Ook omdat we al snel, te snel vind ik, spreken van een evenement. Een kerstmarkt, een kofferbakmarkt, een popfestival, een wereldberoemde zeilrace; het zijn voor de vergunningverlener allemaal evenementen. Ik zou daarin meer luchtigheid willen zien. Mooi dat de community wil aangeven wat zij denkt dat de definitie van een evenement is; de wetten en regels geven daar kaders voor, maar daarbinnen bepaal je met elkaar hoe je het invult. Het gaat er juist om dat we die ruimte goed definiëren."

Waarom moet er een visie komen?

"Uit visie volgt (goed) beleid. Aan dat laatste ontbreekt het op dit moment. Evenementenmakers weten vaak niet waar ze aan toe zijn, de vergunningverlener heeft  - behoudens de wettelijke regels - geen concreet toetsingskader. Nieuwe initiatieven sneuvelen soms voordat ze zijn uitgeprobeerd. Er moet een goede balans komen tussen evenementen en de Texelse Kernwaarden en Texelprincipes. Geen polarisatie tussen gemeente, natuurbeheerders en de organisatoren, maar samenwerken en zorgen voor een groot maatschappelijk draagvlak."

Waarom juist nu?

"De startnotitie van de gemeente zegt daarover: ‘Elk jaar komen er meer evenementen. Als de groei doorgaat, kan er een conflict ontstaan met de kernwaarden van het eiland. De economie wordt eenzijdiger en de kip met de gouden eieren wordt geslacht. Wat we natuurlijk ook niet willen is dat Texel een saai eiland wordt waar geen evenementen meer georganiseerd worden en nagenoeg niets meer te doen is.’”

JeroenSchoo

Foto: Wessels Ontwerpt

Is het mogelijk om alles te omvatten in een visie?

"Dat zal zeker niet eenvoudig zijn, maar dat ontslaat niemand van de plicht om er aan te beginnen. We werken nu zonder een visie en dat is zeker niet ideaal."

Wie gaat deze schrijven?

"De raad geeft via een startnotitie aan binnen welke kaders het college van B & W een visie op evenementen gaat ontwikkelen. De ambtelijke organisatie voert uit. Vaak wordt een projectgroep gemaakt met deelnemers - belanghebbenden en anderen - uit de volle breedte van het maatschappelijk verkeer. Bijvoorbeeld: de Texelse sportraad, Stichting Texels Museum, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, Stichting Kernwaarden, adviescommissie kunst en cultuur, Dorpscommissies, VVV en de Evenementencommunity van TOP.”

Wat is nu het spanningsveld bij het organiseren van evenementen op Texel?

"Zo kun je dit niet zeggen; veel organisatoren hebben geen duidelijk beeld van het toetsingskader en dat is logisch, want dat is er niet. De veiligheidsvoorschriften  spelen vrijwel altijd een grote rol. Het gevoel dat daardoor ontstaat is dat de angst voor het onbekende regeert."

Is het niet een utopie dat een visie dit spanningsveld doorbreekt?

"Een visie schept uiteindelijk een concreet toetsingskader. De weg erheen is soms lang en uitputtend, maar vanaf de kant blijven roepen dat het niet goed gaat, is geen optie. Ik zie Texel als een diamant die we moeten blijven poetsen, maar niet beschadigen."

Heb je daarvan een voorbeeld?

"Bij grote evenementen zijn steeds minder bezoekersaantallen welkom. Vanwege de angst dat er iets gebeurt. Je ziet hier dat de overheid op basis van wetten en regels een eigen interpretatie maakt. Dat geeft precies aan wat de ruimte is die wij met behulp van een visie moeten inrichten met elkaar!"

Belangrijkste wensen van de Evenementencommunity van TOP?

KaderCommunityledenEvenementen

 "Ik denk dat mijn collega’s van de  community het hier wel mee eens zijn: kom tot een weloverwogen evenementenbeleid waarmee de vergunningverlener en vergunningnemer uit de voeten kunnen. Maak gebruik van ons mooie eiland en werk samen met diverse organisaties. Spreek ambities uit en ga er samen voor. Over de concrete wensen praten we nu in de community, zodat we die kunnen aandragen bij de visievorming."

Wanneer is de visie klaar?

"De startnotitie zegt dat er in maart/april 2016 een visie moet liggen. In de laatste Raadsvergadering kon de meerderheid van de Raad nog niet antwoorden op de vragen die we hen in de startnotitie stelden. Bijvoorbeeld of ze zich herkenden in het geschetste probleem. En of zij bereid zijn 10.000 euro uit te trekken voor het maken van een breed gedragen visie. De startnotitie is dus nog niet akkoord. Met andere woorden: de planning van het maken van de visie heeft al vertraging opgelopen."

Kan de community evenementen van TOP een vuist maken bij de visievorming?

"Ik vind dat de community evenementen nog versterkt kan worden: bijvoorbeeld door Robin Konijn en/of Rob Teisman; zij hebben allebei een brede maatschappelijke interesse, bestuurservaring en kunnen wellicht een mooie bijdrage aan de discussie leveren!"

Ondernemer uitgelicht

Twitter